Aktualności
Sprawy nauki
29 Stycznia
Opublikowano: 2019-01-29

Rząd przyjął projekt ustawy o Funduszu Polskiej Nauki

Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego projekt ustawy powołującej Fundusz Polskiej Nauki. Zostanie on dofinansowany kwotą 500 mln zł, poprzez obniżenie funduszu statutowego BGK.

„Powstanie tego Funduszu to jeden ze sposobów rozwiązania problemu niskiej komercjalizacji innowacyjnych pomysłów, które powinny znaleźć zastosowanie w produkcji innowacyjnych produktów, konkurencyjnych na rynkach: krajowym i zagranicznych” – napisano w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu. Zaznaczono tez, że rozwiązania zawarte w projekcie ustawy wpisują się w realizację Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020, z perspektywą do 2030 r.

Środki Funduszu będą mogły pochodzić również m.in. z dotacji celowych budżetu państwa (przez pierwszych 10 lat nie przewidziano obciążenia budżetu tym celem), środków zagranicznych (niepodlegających zwrotowi), wpływów z komercjalizacji wyników pracy zespołów badawczych oraz darowizn i zapisów.

Z Funduszu, który powstanie w Banku Gospodarstwa Krajowego, finansowany będzie Wirtualny Instytut Badawczy. „Ma to być innowacyjna forma współpracy wyselekcjonowanych zespołów badawczych – konkurencyjnych na poziomie międzynarodowym – prowadzących działalność naukową w różnych obszarach, ale zorientowaną na komercjalizację, czyli sprzedaż efektów badań, które mogą znaleźć zastosowanie w ważnych dla Polaków obszarach życia społeczno-gospodarczego” – czytamy w komunikacie. Dzięki temu firmy z branży, w której będzie funkcjonował WIB, mają szybciej się rozwijać dzięki transferowi wiedzy z zespołów badawczych.

Środki Funduszu będą przekazywane na finansowanie badań w obszarach wskazanych przez ministra nauki po zasięgnięciu opinii ministra do spraw gospodarki, w szczególności w zakresie określonym w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W pierwszej kolejności mają być kierowane do obszaru szeroko rozumianej biotechnologii. „W rezultacie sposób funkcjonowania WIB będzie odbiegał od przyjętego sposobu finansowania badań w Polsce – środki finansowe przeznaczane będą na tworzenie i rozwój zespołów badawczych, które będą realizowały badania wpisujące się w ustaloną agendę badawczą, ale będą zlokalizowane w różnych jednostkach naukowych w Polsce” – wyjaśnia CIR w komunikacie.

Zgodnie z projektem minister będzie wskazywał podmiot zarządzający WIB. Może nim być PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Spółka z o.o. albo inny wybrany w otwartym konkursie ofert. Jego zadaniem ma być m.in. organizacja i przeprowadzanie otwartych konkursów ofert na wyłonienie zespołów badawczych oraz nadzór nad realizacją zadań przez te zespoły i prawidłowością wydatkowania środków z Funduszu. Minister będzie zawierał z podmiotem zarządzającym umowę o zarządzanie WIB.

– Polska nauka może i powinna być jednym z motorów naszego rozwoju. Kamieniem milowym w realizacji tego celu ma być powołanie Funduszu Polskiej Nauki – powiedział premier Mateusz Morawiecki w czasie konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

Dodał, że Polska ma szansę powalczyć o „kawałek światowego rynku, ale musimy mieć naukę, która stoi na coraz wyższym poziomie”.

– Warto, żebyśmy przesuwali się w globalnych łańcuchach produkcji coraz wyżej. Silniki, zaawansowane technologie, zaawansowane usługi – temu właśnie służy Fundusz Polskiej Nauki – powiedział szefa rządu.

Teraz projekt ustawy trafi do Sejmu.

Źródło: Nauka w Polsce

Dyskusja (0 komentarzy)