Aktualności
Sprawy nauki
30 Maja
Opublikowano: 2019-05-30

Ścieżki kariery – rozwój kadr szkolnictwa wyższego i nauki

1 lipca odbędzie się kolejna debata z cyklu NKN FORUM. W auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przedstawiciele akademickiej Polski debatować będą na temat: Ścieżki kariery – rozwój kadr szkolnictwa wyższego i nauki.

Ustawa 2.0 wprowadza szereg istotnych zmian w organizacji i zasadach funkcjonowania szkolnictwa wyższego i nauki, dając wspólnotom akademickim przestrzeń decydowania o własnym ustroju, strukturze organizacyjnej oraz mechanizmach zarządzania uczelnią. Powodzenie wprowadzonych reform zależy w dużej mierze od tego, w jaki sposób uczelnie wykorzystają ten szeroki zakres autonomii. W celu omówienia kluczowych elementów i prezentacji możliwych rozwiązań dotyczących wdrażania poszczególnych elementów reformy szkolnictwa wyższego, resort nauki organizuje cykl ogólnopolskich debat środowiska akademickiego w ramach NKN Forum. Pierwsza odbyła się 18 lutego w Łodzi i dotyczyła uczelnianych statutów. Przedmiotem kolejnej, 20 marca w Toruniu, były szkoły doktorskie, czyli nowa forma kształcenia doktorantów. Z kolei 20 maja w Gdyni dyskusja koncentrowała się wokół dydaktyki.

Czwarta z cyklu debat odbędzie się w poniedziałek 1 lipca, a dotyczyć będzie rozwoju kadr. Jakość badań i kształcenia zależy od kadry akademickiej, jej jakości naukowej i dydaktycznej oraz organizacji jej aktywności. Konstytucja dla Nauki oraz inne akty prawne, w tym prawo pracy, stanowią ramy polityki kadrowej, które muszą być wypełnione przez regulaminy pracy, systemy oceny okresowej i strategię odnośnie ścieżek kariery akademickiej. Uczelnie potrzebują też aktywnej polityki rozwoju kadry akademickiej, od działań wspierających rozwój kompetencji po systemy motywacji w tym zakresie. Wiele uczelni podjęło też wysiłki na rzecz uzyskania i utrzymania Logo HR in Research, którego celem jest wprowadzenie do zarządzania kadrami akademickimi wysokich standardów w zakresie zatrudniania i kształtowania warunków pracy.

I właśnie kształtowaniu ścieżek kariery, rozwojowi kadry akademickiej i tworzeniu rozwiązań w tym zakresie poświęcone będzie kolejne spotkanie w ramach NKN FORUM. Uczestników debaty będzie gościć Uniwersytet Śląski. Na miejsce spotkania wybrano aulę Wydziału Teologicznego UŚ. Już wkrótce organizatorzy roześlą do wszystkich uczelni i instytutów naukowych zaproszenia z linkiem do rejestracji. Niebawem zaprezentowany zostanie także program debaty. Patronem medialnym wydarzenia jest „Forum Akademickie”.

MK

Ramowy program debaty

 

Dyskusja (0 komentarzy)