Aktualności
Sprawy nauki
13 Maja
Opublikowano: 2019-05-13

Sekretarz stanu prof. Andrzej Stanisławek o swoich zadaniach w MNiSW

Odwrócenie niekorzystnego trendu związanego z wyjazdami polskich studentów za granicę, organizacja szkół doktorskich oraz uruchomienie platformy cyfrowej do kontaktów nauki z biznesem – takie zadania stawia przed sobą prof. Andrzej Stanisławek, od tego miesiąca nowy sekretarz stanu w MNiSW.

Stanowisko w resorcie dr hab. Andrzej Stanisławek, prof. Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, objął 30 kwietnia. Jakie kwestie będą leżały w jego gestii?

– W ministerstwie podlegają mi sprawy międzynarodowe oraz szeroko pojęta innowacyjność i współpraca nauki z gospodarką. Do końca kadencji nie zostało wiele czasu, więc muszę się zając kilkoma konkretnymi sprawami, które w tym okresie będę mógł zrealizować.

W kwestii współpracy międzynarodowej pilnym zadaniem jest zmiana trendu, który daje o sobie znać w ostatnich czasach, mianowicie coraz mniej polskich studentów chce wyjechać i wyjeżdża za granicę. Dotyczy to także wyjazdów do krajów, które wydają się atrakcyjne i do których powinniśmy jeździć. W tej chwili kończymy badanie, które ma pokazać, dlaczego tak się dzieje. Jednym z powodów jest sytuacja materialna naszych studentów i być może za niskie stypendia wyjazdowe. Co ciekawe, obok tego trendu obserwujemy wzrost zainteresowania studentów zagranicznych kształceniem w Polsce.

Wkrótce rozpoczną działalność szkoły doktorskie. Chcemy, aby jeden semestr kształcenia doktorantów odbywał się na zagranicznej uczelni. Mamy tu do czynienia i ze sprawami organizacyjnymi, bo trzeba znaleźć zagraniczne uczelnie, które zechcą przyjąć na jeden semestr naszych doktorantów, i z problemem finansowania takich wyjazdów, bo trzeba zapłacić nie tylko za wyjazd i pobyt doktorantów za granicą, ale także za ich kształcenie.

Druga sprawa to innowacyjność. Chciałbym uruchomić platformę cyfrową do kontaktów nauki z biznesem. Ma ona wyglądać tak: Po jednej stronie mamy naukę, czyli instytucje naukowe, start-upy, zespoły badawcze, a po drugiej gospodarkę, czyli firmy poszukujące rozwiązań swoich problemów, ale może również podmioty administracji publicznej. Pomiędzy nimi jest tematyka badawcza, czyli to, co nauka ma do zaoferowania i to, czego gospodarka potrzebuje. Na to nakładamy możliwość finansowania, np. z PARP, NCBR, PAIH, czyli bierzemy też pod uwagę możliwość inwestycji zagranicznych. Do końca czerwca powinniśmy mieć zręby tej platformy, a do końca obecnej kadencji powinna ona zacząć działać.

Not. Piotr Kieraciński

Prof. Andrzej Stanisławek jest doświadczonym chirurgiem-onkologiem, profesorem nadzw. Uniwersytetu Medycznegow Lublinie, specjalistą I stopnia z chirurgii ogólnej i II stopnia z zakresu chirurgii onkologicznej. W 1980 roku, po ukończeniu studiów na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytet Medyczny) w Lublinie, podjął pracę na Oddziale Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.

Jest twórcą Fundacji Wczesnego Wykrywania Raka, dzięki której uruchomiono pierwszy na Lubelszczyźnie nowoczesny mammograf. W 2002 r. w Oslo uzyskał certyfikat „Cancer Control: A Course for Nurse Educators”. Jako chirurg-onkolog przeprowadził pierwsze operacje oszczędzające w raku gruczołu piersiowego oraz wprowadził nowoczesną metodę leczenia chirurgicznego czerniaka z biopsją tzw. węzła wartowniczego.

Od 2004 r. pełni funkcję kierownika Katedry Środowiskowej Opieki Zdrowotnej Wydziału Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie. W latach 2012–2016 był prodziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu. Od 1 kwietnia 2008 roku jest ordynatorem V Oddziału Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Wypromował 13 doktorów. Jego dorobek naukowy obejmuje 295 pozycji, z czego 164 stanowią prace autorskie, a 95 to komunikaty zjazdowe. Jest też autorem 40 rozdziałów w podręcznikach akademickich. Należy do Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. W 2004 roku otrzymał odznaczenie Polish Anti-Cancer Committee.

Prof. Stanisławek zasiada w Senacie RP, gdzie pełni funkcję przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. Stoi też na czele Polsko-Portugalskiej Grupy Parlamentarnej.

Dyskusja (0 komentarzy)