Aktualności
Sprawy nauki
04 Marca
Opublikowano: 2019-03-04

Senat przyjął ustawę o ABM

26 lutego Senat RP przyjął rządową ustawę o powołaniu Agencji Badań Medycznych.

Projekt powstania Agencji przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia to odpowiedź na dalece niesatysfakcjonujące finansowanie badań naukowych z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Do zadań ABM będzie należeć m.in. organizacja niekomercyjnych badań klinicznych, prowadzenie analiz i inicjowanie rozwoju nauk medycznych, co ma się przyczynić do większej innowacyjności polskiej medycyny. W Agencji będą polscy i zagraniczni eksperci, a zarządzać nią będzie wybrany w drodze konkursu prezes oraz Rada.

Obecnie nie ma w Polsce wyspecjalizowanej jednostki zajmującej się wspieraniem i rozwojem badań medycznych, Agencja ma zapełnić te lukę. Zgodnie z ustawą ABM będzie odpowiedzialna za tworzenie i zarządzanie programami, na których podstawie będą finansowane projekty badawcze lub rozwojowe dotyczące nauk medycznych i nauk o zdrowiu. ABM ma zajmować się także upowszechnianiem informacji o planowanych lub ogłaszanych konkursach oraz oceną wniosków i zawieraniem umów z beneficjentami tych konkursów. Będzie także nadzorować i kontrolować realizację projektów badawczych oraz prowadzić własne badania naukowe i prace rozwojowe. Ponadto Agencja ma także wspierać przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwijaniu działalności innowacyjnej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Działalność ABM finansowana będzie z budżetu państwa i z odpisu z Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiącego 0,3% jego przychodów, będzie także pozyskiwać środki z Unii Europejskiej i z międzynarodowych programów badawczych.

JK

(Źródło: PAP)

Dyskusja (0 komentarzy)