Aktualności
Sprawy nauki
15 Maja
Opublikowano: 2019-05-15

Senat UW powołał pierwszą radę uczelni

Senat Uniwersytetu Warszawskiego powołał pierwszą radę uczelni. Liczy siedem osób, a jej kadencja potrwa od czerwca 2019 do końca 2020 roku.

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wprowadziła do systemu nowy organ uczelni – radę. W listopadzie 2018 roku Senat UW przyjął uchwałę w sprawie określenie sposobu powołania pierwszej rady uczelni, która zakładała, że rozmowy z kandydatami prowadzić będzie na zlecenie senatu Komitet nominacyjny. Powołano go w grudniu. Kandydatów do rady zgłaszali senatorowie. Zgodnie z ustawą w skład rady może wchodzić 6 lub 8 osób i – z urzędu – przewodniczący zarządu samorządu studentów. W pierwszej radzie uczelni UW będzie zasiadać 6 wybieralnych członków. Nie obyło się bez perturbacji. W pierwszym terminie wybrano do rady tylko dwie osoby. Kolejne powoływano na posiedzeniach Senatu w dniach 8 i 15 maja.

Ostatecznie w skład rady uczelni UW wchodzą:

  • prof. Janusz Bujnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, jeden z najczęściej cytowanych polskich badaczy,
  • prof. Pearl Dykstra z Erasmus University w Rotterdamie, członkini the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (Holenderskiej Królewskiej Akademii Sztuk i Nauk), jedna z głównych osób doradzających komisarzowi Unii Europejskiej ds. Badań, Nauki i Innowacji;
  • prof. Poul Holm z Trinity College w Dublinie, były rektor University of Roskilde (Dania), członek Royal Irish Academy oraz Academia Europaea;
  • prof. Krzysztof Redlich z Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Komitetu Polityki Naukowej Europejskiej Rady Badań Jądrowych CERN, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk, członek Academia Europaea;
  • Marynika Woroszylska-Sapieha, członkini Rady Nadzorczej Banku Santander S.A., absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przez kilkanaście lat związana z Instytutem Kardiologii w Aninie, była prezes Zarządu Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych;
  • Katarzyna Zajdel-Kurowska, zastępca dyrektora wykonawczego w Grupie Banku Światowego, była podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów oraz była członkini zarządu Narodowego Banku Polskiego, absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych UW;
  • Kamil Bonas, przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów UW (zasiada w radzie z urzędu).

Przewodniczącym rady został prof. Janusz Bujnicki. Kadencja rady uczelni przewidziana jest na 4 lata, jednak zgodnie z przepisami przejściowymi kadencja pierwszej rady uczelni trwać będzie krócej – od czerwca 2019 r. do końca 2020 r. Do zadań rady należy opiniowanie projektów statutu i strategii uczelni oraz sprawozdania z jej realizacji, monitorowanie gospodarki finansowej i zarządzania uczelnią, a także wskazywanie kandydatów na rektora.

Źródło: UW

Dyskusja (0 komentarzy)