Aktualności
Sprawy nauki
02 Stycznia
Opublikowano: 2018-01-02

Sieć badawcza: Łukasiewicz coraz bliżej

Projekt ustawy reformującej instytuty badawcze został przyjęty przez Radę Ministrów. Głównym celem Sieci badawczej: Łukasiewicz jest budowa zaplecza naukowego do realizacji strategicznych programów rządowych.

Podczas exposé premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że Sieć badawcza: Łukasiewicz będzie jedną z największych tego typu instytucji w Europie. Sieć ma stanowić pomost między nauką a gospodarką i być efektywnym zapleczem technologicznym i intelektualnym administracji publicznej. Jest ona integralnym elementem Narodowego Systemu Innowacji. Jej powołanie to efekt realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Głównymi korzyściami wynikającymi z reformy instytutów badawczych będą: lepsza koordynacja agendy badawczej instytutów, możliwość realizacji dużych projektów o znaczeniu ogólnokrajowym, efektywniejsze wykorzystanie infrastruktury badawczej, jednolite zasady komercjalizacji i transferu wiedzy do gospodarki, synergia zakupowa, lepsza komunikacja z rynkiem, budowa silnej marki zdolnej do konkurowania na rynkach międzynarodowych.

Projekt ustawy o powstaniu Sieci Badawczej: Łukasiewicz został opracowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Ministrem Rozwoju i Finansów.

Sieć powstanie w oparciu o potencjał 38 instytutów badawczych: 35 instytutów nadzorowanych przez ministra rozwoju i finansów, 2 instytutów nadzorowanych przez ministra energii i 1 instytutu nadzorowanego przez ministra cyfryzacji.

Utworzenie sieci pozwoli uniknąć realizowania podobnych lub tych samych badań przez różne instytuty i ułatwi koordynację prac badawczych, skupiając w ramach jednej instytucji wiedzę i zasoby. Dzięki temu możliwe będzie realizowanie nawet najbardziej skomplikowanych projektów badawczych, wymagających większych nakładów finansowych – w tym również projektów międzynarodowych.

Powstanie Sieci badawczej: Łukasiewicz to dobra wiadomość nie tylko dla polskiej nauki, ale także dla naszej gospodarki, bo kształcenie kadr dla tej ostatniej jest jednym z najważniejszych celów sieci. W tych działaniach wesprze ją Centrum Łukasiewicz, które będzie odpowiedzialne za koordynowanie pracy instytutów wchodzących w jej skład.

Centrum Łukasiewicz będzie: samodzielnie realizować projekty badawcze o dużym znaczeniu dla polityki gospodarczej kraju, wspierać komercjalizację wyników prac B+R (badawczo-rozwojowych), koordynować realizację takich projektów przez instytuty skupione w Sieci.

Wypracuje także ujednolicone zasady wykorzystania infrastruktury badawczej, co pozwoli zoptymalizować koszty jej wykorzystania. Co więcej, opracowana zostanie procedura udostępniania tych specjalistycznych narzędzi podmiotom zewnętrznym, takim jak jednostki naukowe i przedsiębiorstwa.

Sieć rozpocznie swoją działalność 1 kwietnia 2018 roku.

MNiSW

Dyskusja (0 komentarzy)