Aktualności
Sprawy nauki
04 Marca
Opublikowano: 2019-03-04

Skandal na konferencji w Paryżu

W dniach 21–22 lutego br. w Paryżu odbyła się konferencja naukowa „Nowa polska szkoła badań nad historią Zagłady Żydów” („La nouvelle école polonaise d’histoire de la Shoah”) zorganizowana przez uczonych z czołowych francuskich instytutów badawczych: École des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), Centre National de Recherche Scientifique (CNRS) oraz College de France. Zaproszeni na nią zostali także uczeni z polskich z instytutów PAN: Instytutu Badań Literackich, Instytutu Filozofii i Socjologii, Instytutu Slawistyki i Instytutu Studiów Politycznych. Konferencję organizowała i finansowała strona francuska.

Niestety przebieg konferencji został zakłócony. Z uwagi na nieprawdziwe informacje, jakie pojawiały się na ten temat w polskich mediach Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii PAN wydało oświadczenie. Czytamy w nim m.in.: „W związku z licznymi atakami na badaczy Zagłady oraz niezależność badań naukowych w naszej dziedzinie, które pojawiły się w ostatnim czasie w niektórych mediach, także co bardzo zasmuca – publicznych (TVP Info, Wiadomości TVP1) czujemy się w obowiązku zabrać głos. W konferencji wzięli udział badacze francuscy i polscy, którzy przedstawili refleksje i wyniki najnowszych badań nad zagładą polskich Żydów, a także zagrożenia związane z prowadzeniem państwowej «polityki historycznej» w tym obszarze. W przestrzeni medialnej powielane są nieprawdziwe informacje o tematyce wystąpień, prelegentom przypisywane są niewypowiedziane przez nich słowa, zaś wyrwane z kontekstu fragmenty nagrań są manipulowane i komentowane w sposób mający niewiele wspólnego z zamierzeniami autorów. Telewizja publiczna w głównym wydaniu «Wiadomości» naukową konferencję nazwała wręcz «festiwalem antypolskich kłamstw». O stopniu rzetelności tych doniesień świadczy chociażby fakt, że w relacjach medialnych przywoływane są nazwiska prelegentów, których na konferencji nie było. Niestety, obok uczonych, na sali prestiżowej EHESS pojawili się ludzie, których jedynym celem było usiłowanie przerwania głośnymi okrzykami wykładów oraz zakłócanie obrad. Obrażano referentów, obrażano naszych francuskich gospodarzy, obrażano wolontariuszy obsługujących konferencję. Niektóre wypowiedzi miały nawet charakter antysemicki. Tego typu zachowania są nie tylko jawnym naruszeniem zasad obowiązujących w świecie akademickim, ale też nie powinny absolutnie mieć miejsca także w jakiejkolwiek przestrzeni publicznej. (…) Nie chcemy, by znane nam, badaczom Zagłady, z czasów minionych siły zła, nienawiści i podziałów kształtowały także współczesną refleksję nad historią. Tego rodzaju ataki stanowią dla nas klarowny sygnał, jak ważne są wysiłki na rzecz badań i prezentacji pełnego obrazu polskiej historii, wolnego od «polityki historycznej», będącej zakładnikiem w służbie tej czy innej idei”.

Oświadczenie w tej spawie wydał także prof. Jerzy Duszyński, prezes Polskiej Akademii Nauk, który napisał m.in.: „Sympozjum miało charakter ściśle naukowy. Jego przebieg został zakłócony przez osoby niezwiązane ze światem nauki, co utrudniło wymianę doświadczeń i poglądów w gronie specjalistów. Tego typu sytuacja wzbudziła niekorzystne dla nas reakcje środowiska naukowego we Francji oraz szerokiej opinii publicznej. Przebijają w tych reakcjach sądy, że o sprawach dotyczących historii Polski trudno jest dyskutować otwarcie w sposób wolny od zacietrzewienia, uprzedzeń i ksenofobii.

Broniąc wolności dialogu w nauce, wyrażam ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji”.

JK

(Źródło: PAN, IFS PAN)

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~JP 28.03.2019 09:06

    Szanowni Państwo!

    Informacja o "konferencji" jest jednostronna, wręcz propagandowa. Noblesse oblige, szanowni "akademicy". "Wykładowcy" miewają problemy z podstawami arytmetyki, protestować przeciwko temu nie tylko można ale i trzeba. Nie ma specjalnej arytmetyki dla humanistów.