Aktualności
Sprawy nauki
28 Października
Opublikowano: 2020-10-28

Skutecznie motywujmy do dydaktyki

Choć wyniki pracy badawczej są niezwykle istotne i stanowią o sile i wartości naukowca, to czy ewaluacja jedynie strony naukowej jest wystarczająca dla całościowego opisu aktywności akademików? – pytają w najnowszym numerze „Forum Akademickiego” członkinie Rady Młodych Naukowców. 

Dr hab. Katarzyna Natalia Jarzembska i dr inż. Ewa Sell-Kubiak w artykule „Skutecznie motywujmy do dydaktyki” przypominają, że obecnie ewaluacja działalności dydaktycznej może odbywać się wyłącznie na drodze oceny okresowej pracownika zgodnie z art. 128 PSWN. Dodają, że w myśl przepisów, jednostka naukowa kształtuje ocenę w sposób całkowicie autonomiczny. „Niestety, w wielu polskich uczelniach kryteria takiej oceny przygotowane są nieprawidłowo, niejednokrotnie opierają się wyłącznie (o zgrozo!) na wynikach ankiet studenckich. Może to skutecznie demotywować nauczycieli akademickich do pracy nad jakością wykładów i zajęć oraz podnoszenia swoich kompetencji dydaktycznych. Nabiera to szczególnego znaczenia w przypadku uczelni o wysokich aspiracjach badawczych, dążących do otrzymania jak największej subwencji, na której wysokość znaczący wpływ mają osiągnięcia naukowe nauczycieli akademickich” – czytamy w artykule.

Efektem postawienia punktu ciężkości na badaniach, piszą dalej autorki, może być marginalizowanie dbałości o jakość kształcenia. „A przecież akademia bez sfery dydaktycznej istnieć nie może. Wśród priorytetów każdej uczelni powinno być zapewnienie ciągłości przekazywania wiedzy na jak najwyższym poziomie. W tym celu niezbędne jest docenianie najlepszych dydaktyków i nagradzanie trudu włożonego w poprawienie jakości nauczania. Tylko tak zmotywujemy naukowców do wysiłków na rzecz doskonalenia kompetencji dydaktycznych” – nie mają wątpliwości obie badaczki.

Jak zatem dbać o zrównoważone kształtowanie obowiązków nauczycieli akademickich i przestrzeganie dobrych praktyk w działalności dydaktycznej? Podpowiedź może stanowić przygotowana przez Radę Młodych Naukowców „Karta dobrych praktyk w dydaktyce” oraz zaproponowany przez to gremium wykaz osiągnięć dydaktycznych, które powinny podlegać ocenie.

Cały artykuł dr hab. Katarzyny Natalii Jarzembskiej i dr inż. Ewy Sell-Kubiak w październikowym numerze FA.

MK

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)