Aktualności
Opublikowano: 2017-10-06

Śląsk i Małopolska pracują na rzecz rozwoju nauki

Wspólne działanie na niwie naukowej to fundament porozumienia podpisanego przez Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej i Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dokument parafowany został ze strony Uniwersytetu Jagiellońskiego przez prof. dr. hab. Stanisława Kistryna, prorektora ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych oraz prof. dr. hab. Kazimierza Strzałkę, dyrektora Małopolskiego Centrum Biotechnologii. Politechnikę Śląską reprezentowali prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz, prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz prof. dr hab. inż. Andrzej Jarzębski, dyrektor Centrum Biotechnologii.

Intencją bilateralnej umowy jest wola współdziałania przy realizowaniu projektów badawczych, a także pomoc przy pozyskiwaniu środków niezbędnych do ich wdrażania. Obustronną korzyścią ma być ponadto możliwość wymiany doświadczeń i posiadanej wiedzy między kadrą osobową obu uczelni, skutkiem czego można będzie uzyskać nowe wyniki badań charakteryzujące się podwyższoną wartością naukową. Wartością dodaną tego typu kooperacji będzie ponadto wykorzystanie potencjału sprzętu aparaturowego posiadanego przez obie jednostki.

az

(źródło: polsl.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)