Aktualności
Sprawy nauki
12 Października
Źródło: Twitter/Życie Uniwersyteckie
Opublikowano: 2020-10-12

Socjolożka z UAM pierwszym polskim ekspertem narodowym w ERCEA

Dr hab. Honorata Jakubowska z Wydziału Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu została pierwszym polskim ekspertem narodowym w Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych.

European Research Council (ERC) to organizacja wspierająca badania naukowe w Europie, m.in. poprzez programy grantowe zarówno dla młodych (ERC Starting Grant), jak i bardziej doświadczonych badaczy (ERC Consolidator Grant, ERC Advanced Grant). Jej priorytetem jest promowanie interdyscyplinarnych badań wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy. ERC składa się z niezależnej Rady Naukowej oraz Agencji Wykonawczej (The European Research Council Executive Agency, ERCEA).

W wyniku konkursu ogłoszonego przez ERCEA pierwszym polskim ekspertem narodowym w Agencji została dr hab. Honorata Jakubowska, prof. UAM. W ramach profilu „Research Programme Expert Social Sciences and Humanities” do jej obowiązków będzie należała koordynacja oceny i selekcji wniosków badawczych składanych do programów grantowych Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych oraz naukowy monitoring finansowanych projektów. Do pracy w Brukseli zostanie oddelegowana na okres 2 lat.

Dr hab. Honorata Jakubowska jest socjolożką, pracuje w Zakładzie Socjologii Jednostki i Relacji Społecznych na Wydziale Socjologii UAM. Zajmuje się kwestią gender w sporcie. W 2005 r. obroniła doktorat (Odczytywanie i realizowanie cielesności w kulturze współczesnej), a w 2014 r. uzyskała habilitację („Gra ciałem. Praktyki i dyskursy różnicowania płci w sporcie”). Realizowała dwa granty Opus Narodowego Centrum Nauki: „Transmisja pozadykursywnej wiedzy na przykładzie przekazywania i nabywania sportowych umiejętności” (2015–2017) oraz „Wkraczanie kobiet do męskiego świata kibiców piłkarskich: przyczyny, przebieg i konsekwencje” (2017–2020).

W 2009 roku otrzymała Nagrodę im. Stanisława Ossowskiego za „Socjologię ciała” – jedną z pierwszych publikacji w Polsce dotyczących tej subdyscypliny socjologii i pierwszą, która zbierała i porządkowała koncepcje socjologiczne dotyczące ciała/cielesności. Brała udział w międzynarodowych projektach badawczych, m.in. „World Stadium Index – Stadiums built for major sporting events – bright future or future burden?” realizowany przez the Danish Institute for Sports Studies (2012), oraz w międzynarodowej grupie badawczej – Women’s Football Across the Globe. Na UAM prowadzi zajęcia m.in. z autorskiego przedmiotu „Płeć i sport”. Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego (ESA) i działającej w jego ramach Research Network – Sport and Society.

Do zadań ERCEA należy zarządzanie programem „Horyzont 2020”, realizowanie rocznego programu prac, ogłaszanie zaproszeń do składania wniosków o dofinansowanie, informowanie wnioskodawców i udzielanie im wsparcia, sporządzanie umów o udzielenie dotacji i zarządzanie nimi, wspieranie Rady Naukowej oraz rozpowszechnianie informacji dotyczących działalności Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych.

MK, źródło: UAM

Dyskusja (0 komentarzy)