Aktualności
Sprawy nauki
04 Sierpnia
Opublikowano: 2018-08-04

Spadek PAN w rankingu SCIMAGO

Polska Akademia Nauk, podobnie jak w poprzednich latach, zajęła najwyższe miejsce spośród polskich instytucji w najnowszym rankingu SCIMAGO. W porównaniu z ubiegłym rokiem zanotowała jednak spadek w globalnej klasyfikacji z 237 na 332 miejsce.

SCImago Institutions Rankings (SIR) to międzynarodowy ranking uczelni, instytutów, instytucji rządowych oraz firm, które prowadzą badania naukowe. Jego opracowaniem zajmuje się firma Scimago Labs. Ocenie podlegają tylko te podmioty, które w badanym okresie opublikowały co najmniej 100 prac uwzględnionych w bazie SCOPUS. Najnowsza edycja zestawienia liczy 5637 pozycji.

Na polskim podium, poza PAN (liczoną jako całość), znalazły się też dwa „indywidualne” instytuty działające pod jej szyldem: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN (401. miejsce w rankingu globalnym) i Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN (481.). Również czwartą lokatę zajął „panowski” Instytut Chemii Organicznej (486.), a dopiero piątą – pierwsza z uczelni: Uniwersytet Jagielloński (496.). Za UJ m.in. Uniwersytet Warszawski (542.), Politechniki: Warszawska (551.), Wrocławska i Poznańska (ex aequo 571.) oraz Akademia Górniczo-Hutnicza (577.). Ogółem na 73 podmioty sklasyfikowane w polskiej części, 58 to szkoły wyższe.

Przy ustalaniu kolejności w rankingu jego autorzy biorą pod uwagę trzy kryteria: „Research” odnosi się do doskonałości badań naukowych ocenianej na podstawie analizy bibliometrycznej danych z bazy SCOPUS; „Innovation” to wynik analizy cytowań publikacji danej instytucji w patentach, przeprowadzanej w oparciu o bazę PATSTAT; „Societal impact”, czyli wpływ społeczny mierzony obecnością danej instytucji w Internecie na podstawie danych od Google oraz Ahrefs. Dwa pierwsze wskaźniki generowane są każdego roku z wyników uzyskanych w okresie pięciu lat kończącym się dwa lata przed edycją rankingu. Tegoroczny ranking obejmuje więc wyniki z pięcioletniego okresu 2012-2016. Jedynym wyjątkiem jest wskaźnik sieci, który jest obliczany tylko dla ostatniego roku.

Czołówka zestawienia globalnego nie zmieniła się w porównaniu z ubiegłym rokiem: prowadzi Chińska Akademia Nauk przed francuskim Krajowym Centrum Badań Naukowych (Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS) oraz Uniwersytetem Harvarda. Podobnie bez zmian na podium w Europie Wschodniej: Polską Akademię Nauk wyprzedzają Rosyjska Akademia Nauk i Akademia Nauk Republiki Czeskiej.

Ranking SCIMAGO

MK

 

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)