Aktualności
19 Grudnia
Źródło: PRz
Opublikowano: 2018-12-19

Srebrne Skrzypce dla pracownika naukowego PRz

Dr hab. Anna Kucaba-Pietal, prof. PRz, kierownik Zakładu Mechaniki Płynów i Aerodynamiki Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej została laureatką prestiżowej Nagrody Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana Skalmierskiego. Nagroda jest przyznawana m.in. za twórcze wykorzystanie i zastosowanie nowych metod matematycznych w technice i inżynierii, a także za prace ukierunkowane na integrowanie różnych dyscyplin w dziedzinie techniki.

Uznanie kapituły wzbudziła monografia dr hab. Anny Kucaby-Pietal, prof. PRz pt. Podstawy modelowania przepływów w nanokanałach metodą dynamiki molekularnej, wydana nakładem Oficyny Wydawniczej Politechniki Rzeszowskiej w 2017 roku. Nagrodę wręczył rektor Politechniki Częstochowskiej prof. Norbert Sczygiol podczas uroczystego posiedzenia Rady Naukowej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki PCz.

Nagroda Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana Skalmierskiego jest przyznawana za twórcze wykorzystanie i zastosowanie nowych metod matematycznych w technice i inżynierii, a także za prace wyróżniające się interdyscyplinarnością i ukierunkowane na integrowanie różnych dyscyplin w dziedzinie techniki nauki i służące budowaniu pomostów pomiędzy techniką, a naukami humanistycznymi i artystycznymi.

Kapitułę konkursu reprezentują ośrodki akademickie i środowiska, związane z działalnością Profesora Bogdana Skalmierskiego. Są to: Politechnika Częstochowska, Politechnika Śląska w Gliwicach, Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Gliwicach oraz towarzystwa naukowe: Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej  i  Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.

Pomysłodawcą i organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oraz Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.

Profesor Bogdan Skalmierski był pracownikiem naukowym Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (zmarł w 2012 r.). Jego główną specjalnością naukową była mechanika, a w szczególności kinematyka i dynamika różnorodnych układów mechanicznych. Jednym z wiodących kierunków badań Profesora było rozszyfrowanie dźwięku skrzypiec Stradivariusa.

Katarzyna Kadaj-Kuca

Dyskusja (0 komentarzy)