Aktualności
Sprawy nauki
14 Lipca
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-07-14

Środowisko akademickie apeluje o zwiększenie środków

Apel w sprawie systemowego wzrostu finansowania szkolnictwa wyższego i nauki z budżetu państwa wystosowały instytucje przedstawicielskie środowiska akademickiego.

Jak zaznaczają autorzy dokumentu, nauka i szkolnictwo wyższe, stanowiące najbardziej prorozwojowe we współczesnym świecie dziedziny życia społeczno-gospodarczego, nie były w wystarczającym stopniu beneficjentami transformacji ustrojowej i głębokich przeobrażeń gospodarczych w Polsce po roku 1989. Zwracając uwagę na wieloletnie zaniedbania dotyczące np. poziomu wynagrodzeń pracowników tego sektora w relacji do średniej krajowej i płacy minimalnej, podkreślono, że znaczące zwiększenie nakładów leży w interesie społeczeństwa. Sygnatariusze apelu przywołują przykład ostatnich miesięcy, kiedy w obliczu pandemii COVID-19 okazało się, jak ogromne znaczenie ma nauka w rozwoju technologicznym. Ich zdaniem, wydatków na szeroko rozumianą naukę nie należy postrzegać w kategoriach kosztów, lecz inwestycji w przyszłość nas wszystkich.

Nadszedł czas na podjęcie decyzji o znaczącym zwiększeniu nakładów finansowych na szkolnictwo
wyższe i naukę z budżetu państwa, w tym na wzrost wynagrodzeń pracowników uczelni i instytucji naukowych. Także w kontekście wysokiej inflacji, kosztów energii i obniżania się realnych środków będących do dyspozycji uczelni, jak i wynagrodzeń pracowników. Czas na stworzenie młodemu pokoleniu naukowców takich warunków, aby chcieli i mogli realizować swoje kariery i aspiracje życiowe – z korzyścią dla społeczeństwa. Dlatego apelujemy do Parlamentu Rzeczypospolitej i Premiera RP o istotne i długofalowe zwiększenie finansowania budżetowego szkolnictwa wyższego i nauki jako niezbędnego warunku rozwoju społecznego i jak najszybsze podjęcie tych wysiłków – napisano.

Dokument podpisali: prof. Arkadiusz Mężyk – przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prof. Zbigniew Marciniak – przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Jerzy Duszyński – prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. Leszek Rafalski – przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, dr Janusz Szczerba – prezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Dominik Szczukocki – przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”.

MK

Apel środowiska akademickiego w sprawie systemowego wzrostu finansowania szkolnictwa wyższego i nauki z budżetu państwa

Dyskusja (0 komentarzy)