Aktualności
Sprawy nauki
16 Stycznia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2019-01-16

Stanowisko PAN w sprawie masowego odstrzału dzików

Efektywne zarządzanie populacjami dzików w celu wyeliminowania ASF wymaga dogłębnego poznania epidemiologii tej choroby oraz ekologii dzików. Nie uzyskamy tego bez uruchomienia specjalnych programów badawczych – napisano w stanowisku Polskiej Akademii Nauk w sprawie masowego odstrzału tych zwierząt.

Masowe polowania na dziki, w związku z afrykańskim pomorem świń (ASF), rozpoczęły się w minioną sobotę i mają być kontynuowane w kolejne dwa weekendy stycznia. Naukowcy z PAN przypominają w swoim wystąpieniu, że w Polsce wirus ten wykryto po raz pierwszy pięć lat temu przy granicy z Białorusią. Od tamtej pory ASF rozprzestrzenił się na tereny województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i mazowieckiego. Podejmowane środki zaradcze nie zapobiegły dalszemu szerzeniu się wysoce zaraźliwej i przebiegającej z wysoką śmiertelnością wirusowej choroby dzików i świń. „Stanowi to poważny problem gospodarczy, społeczny i przyrodniczy. Z tego powodu musi on być rozpatrywany kompleksowo” – zauważają autorzy stanowiska.

Podkreślają, że rozwój rolnictwa wraz z obserwowaną obecnie gwałtowną zmianą klimatu przyczyniają się do corocznego intensywnego wzrostu liczby dzików w Polsce i patrząc pod tym kątem, ich coroczny odstrzał jest konieczny. Dodają jednak, że redukcja populacji powinna być tylko jednym z działań zmierzających do zahamowania rozprzestrzenienia ASF. „Jedynie ok. 5% odstrzelonych dzików miało kontakt z wirusem ASF. Odsetek ten jest znacznie wyższy wśród padłych dzików (80%), w których wirus może utrzymywać się bardzo długo stanowiąc potencjalne źródło zakażenia i dlatego ich szybkie usunięcie ze środowiska naturalnego powinno być działaniem priorytetowym” – czytamy w dokumencie.

Eksperci uważają, że tam, gdzie przeprowadzenie intensywnej redukcji populacji dzików jest konieczne, musi być ono dokonywane z zachowaniem wysokich norm etycznych i z poszanowaniem wrażliwości społecznej na dobrostan przyrody. „Powinno się zakazać odstrzału dzików w epicentrum występowania ASF, aby uniknąć rozpierzchnięcia się dzików z tego obszaru” – zaznaczają.

Zdaniem naukowców, efektywne zarządzanie populacjami dzików w celu wyeliminowania wirusa wymaga dogłębnego poznania epidemiologii tej choroby oraz ekologii dzików. Trudno o to będzie, bez uruchomienia specjalnych programów badawczych. „Kroki zmierzające do opanowania ASF nie przyniosą zadowalających wyników bez rozwiązania kluczowego problemu, jakim pozostaje rygorystyczne przestrzeganie zasad bioasekuracji we wszystkich gospodarstwach posiadających trzodę chlewną – konkludują.

Stanowisko podpisali: prof. Jerzy Duszyński – biochemik, prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. Marek Konarzewski – czł. korespondent PAN, prof. Henryk Okarma – czł. korespondent PAN, wieloletni dyrektor Instytutu Ochrony Przyrody PAN, prof. Zygmunt Pejsak – czł. rzeczywisty PAN oraz prof. Romuald Zabielski – czł. korespondent PAN.

MK

Źródło: Nauka w Polsce

Stanowisko PAN w sprawie masowego odstrzału dzików

 

Dyskusja (0 komentarzy)