Aktualności
Sprawy nauki
18 Grudnia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2019-12-18

Stanowisko Rady Naukowej IOP PAN w sprawie kryzysu klimatycznego

Rada Naukowa Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauki zaapelowała o podjęcie opartych na wiedzy naukowej działań, mających na celu ograniczenie globalnego kryzysu klimatyczno-ekologicznego oraz adaptację do skutków tych zmian.

Kryzys klimatyczno-ekologiczny jest odczuwalny coraz dotkliwiej. Wiele jednostek naukowych, zaniepokojonych brakiem odpowiedniego informowania i edukowania społeczeństwa oraz brakiem skutecznych działań zmniejszających negatywne skutki kryzysu, wystosowało apele do władz lub wyraziło swoje stanowiska. Niezależnie od tego gremia naukowe przygotowują zalecenia i procedury proponujące działania zaradcze. Podjęcie konkretnych kroków przez władze lokalne i krajowe staje się coraz bardziej pilne, dlatego Rada Naukowa Instytutu Ochrony Przyrody podjęła uchwałę wyrażającą stanowisko w sprawie kryzysu klimatyczno-ekologicznego.

„Dalsze lekceważenie kryzysu i utrzymanie aktualnych trendów emisji gazów cieplarnianych będzie skutkowało wzrostem średniej temperatury Ziemi do roku 2050 o 2—4°C powyżej poziomu sprzed epoki industrialnej. Tak znaczny wzrost temperatury i dalsze niepohamowane eksploatowanie zasobów Ziemi będzie miało katastrofalne skutki dla bioróżnorodności i cywilizacji” – piszą naukowcy z IOP PAN, odwołując się m.in. do raportów Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu oraz Międzyrządowej Platformy Naukowo-Politycznej ds. Różnorodności Biologicznej i Usług Ekosystemowych.

Ich zdaniem, aby zapobiec pogłębianiu się kryzysu, konieczne jest zrealizowanie postanowień Porozumienia paryskiego z 2015 roku, czyli podjęcie działań na rzecz ograniczenia wzrostu globalnych temperatur znacznie poniżej 2°C, w wariancie najkorzystniejszym – poniżej 1,5 stopnia. Ponadto naukowcy zwracają uwagę na konieczność objęcia ochroną kolejnych, cennych przyrodniczo obszarów, fachową renaturyzację zniszczonych ekosystemów oraz stosowanie technologii pozwalających na zmniejszanie eksploatacji zasobów przyrody. „Apelujemy, aby: (1) wszelkie decyzje i działania w Polsce związane z kryzysem klimatyczno-ekologicznym były oceniane i konsultowane przez specjalistów posiadających istotny dorobek naukowy oraz doświadczenie w temacie; (2) obywatele Polski byli odpowiedzialnie informowani na temat postępującego kryzysu klimatyczno-ekologicznego oraz jego skutków społecznych, ekonomicznych i przyrodniczych; (3) wiedza na temat przyczyn i skutków kryzysu była uwzględniana przy podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących przyszłości Polski; (4) a przede wszystkim traktowana priorytetowo w programach edukacji” – czytamy w uchwale IOP PAN.

Rada Naukowa Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk wyraziła jednocześnie poparcie dla postulatów Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, postulatów przyjętych przez uczestników konferencji „Zaczęło się od Tatr…” oraz inicjatywy „World Scientists’ Warning of a Climate Emergency”.

MK, źródło: IOP PAN

Stanowisko Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie w sprawie kryzysu klimatyczno-ekologicznego

 

Dyskusja (0 komentarzy)