Aktualności
Sprawy nauki
29 Października
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2019-10-29

Stanowisko w sprawie debaty publicznej

Używanie w wypowiedziach języka grubiańskiego, w tym sformułowań obraźliwych, jakich dopuszczają się niektórzy przedstawiciele środowiska nauki jest sprzeczne  z ideą uniwersytetu jako instytucji, która od stuleci jest miejscem kształtującym wzorzec wyważonej i racjonalnej debaty – napisały we wspólnym stanowisku Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komisja do Spraw Etyki w Nauce przy Polskiej Akademii Nauk.

W stanowisku podpisanym przez przewodniczących obydwu ciał: prof. Zbigniewa Marciniaka oraz prof. Andrzeja Górskiego z zaniepokojeniem odnotowano narastającą brutalizację języka debaty publicznej. „Niestety, także w środowisku uczonych niektórzy, na szczęście nieliczni, ulegają pokusie użycia w swoich wypowiedziach języka grubiańskiego, w tym sformułowań obraźliwych, które zdecydowanie przekraczają granice przyzwoitości, i nie licują z powinnością i godnością uczonego oraz powagą nauki” – czytamy w piśmie.

Dalej dodano, że „takie zachowania są sprzeczne z ideą uniwersytetu jako instytucji, która od stuleci jest miejscem kształtującym wzorzec wyważonej i racjonalnej debaty”. Zarówno RGNiSW, jak i KSEN PAN podkreślają, że „ważną składową etosu nauczyciela akademickiego jest trwanie na straży tej światłej tradycji”, tymczasem niektóre „zachowania pozostają z tym etosem w zasadniczej sprzeczności”.

MK

Wspólne stanowisko Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komisji do Spraw Etyki w Nauce przy Polskiej Akademii Nauk w sprawie debaty publicznej

 

Dyskusja (0 komentarzy)