Aktualności
Sprawy nauki
04 Lipca
Opublikowano: 2018-07-04

Stanowisko w sprawie Węgierskiej Akademii Nauk

Prezydenci akademii nauk krajów Grupy Wyszehradzkiej wydali wspólne oświadczenie, w którym wezwali do odstąpienia od głosowania nad nowelizacją ustawy o Węgierskiej Akademii Nauk w węgierskim parlamencie.

Partnerskie akademie nauk na forum Grupy Wyszehradzkiej  w pełni popierają żądanie wycofania proponowanych poprawek z głosowania oraz umożliwienia szerszych konsultacji ze wszystkimi odpowiednimi zainteresowanymi stronami, w szczególności z węgierską akademią nauk. „Badania podstawowe tzw. blue-sky research są nieodzownym elementem każdego funkcjonalnego i udanego systemu badań i innowacji. Dążąc do ochrony wolności badań naukowych i autonomii instytucji naukowych uważamy, że proponowane zmiany, wycofanie prawnych i finansowych gwarancji regularnego funkcjonowania węgierskiej akademii nauk zagraża naukowej autonomii akademii” – napisano w oświadczeniu.

JK

(Źródło: PAN)

Dyskusja (0 komentarzy)