Aktualności
Sprawy nauki
02 Czerwca
Opublikowano: 2021-06-02

Biblioteka Nauki w nowej odsłonie

Ponad 360 tys. artykułów naukowych z prawie 1400 czasopism oraz mobilne wersje książek w otwartym dostępie – rusza nowa Biblioteka Nauki, największa baza naukowa w Polsce z publikacjami pełnotekstowymi.

Serwis internetowy Biblioteki Nauki powstał w ramach projektu Platforma Polskich Publikacji Naukowych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Tworzony we współpracy z kilkuset wydawcami wpisuje się w polityki otwartości zalecane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz sygnatariuszy Planu S, w tym Narodowe Centrum Nauki. Projekt jest kontynuacją dotychczasowych działań.

Biblioteka Nauki udostępnia w sposób otwarty pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych i pełne teksty wybranych książek naukowych wraz z ich metadanymi. Umożliwia przeszukiwanie zasobów pełnotekstowych pochodzących z pięciu baz dziedzinowych:

 • AGRO (czasopisma z zakresu nauk rolniczych oraz ścisłych i przyrodniczych);
 • BazTech (czasopisma z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych);
 • CEJSH (czasopisma z zakresu nauk społecznych i humanistycznych);
 • DML-PL (czasopisma z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych);
 • PSJD (czasopisma z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz obszaru nauk medycznych i o zdrowiu).

Na platformie znajdują się także pełne teksty książek naukowych gromadzonych wcześniej w serwisie Otwórz Książkę oraz inne książki udostępnione przez współpracujących z Biblioteką Nauki wydawców. Korzystanie z nich nie wymaga zakładania konta ani instalowania żadnego specjalistycznego oprogramowania. Artykuły udostępnione są bezpłatnie jako pliki w formacie PDF, a książki także w formatach EPUB, MOBI oraz XML. Obecnie Biblioteka Nauki oferuje w otwartym dostępie ponad 360 tys. artykułów naukowych z prawie 1400 czasopism oraz mobilne wersje książek.

Nowa odsłona Biblioteki Nauki udostępnia pełnotekstowe zasoby czasopism oraz książek wraz z interfejsem do automatycznych importów oraz wprowadzania kolejnych treści przez redakcje i wydawców. Dzięki zastosowaniu odpowiednich technicznych standardów, udostępniane na platformie publikacje naukowe są bardzo dobrze widoczne w popularnych wyszukiwarkach i łatwo dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Zadbano o jeszcze atrakcyjniejszą formę prezentacji publikacji i dodatkowe funkcje, które proponowali wydawcy i redakcje. Każde współpracujące z BN czasopismo dysponuje w serwisie własną „wizytówką”, w której może prezentować nie tylko zawartość poszczególnych wydań, ale też informacje o punktacji, indeksacji oraz wskaźnikach, składzie redakcji czy zasadach przyjmowania i recenzji tekstów. To duża pomoc w promocji nie tylko dla autorów publikacji, ale także dla samych wydawców i redakcji.

Z okazji premiery nowej odsłony serwisu we wtorek, 15 czerwca, odbędzie się konferencja online „Biblioteka Nauki. Rozwój infrastruktury i zasobów Otwartej Nauki”.

Podczas konferencji chcemy porozmawiać o potrzebach i oczekiwaniach wydawców oraz redakcji związanych z otwartym dostępem, w szczególności na tle europejskiej i polskiej polityki naukowej. Spotkanie będzie także okazją do międzynarodowej wymiany doświadczeń w zakresie otwartego dostępu do czasopism naukowych. Do udziału zaprosiliśmy przedstawicieli krajowych oraz europejskich instytucji odpowiedzialnych za rozwój nauki, a także przedstawicieli innych platform otwartych czasopism naukowych z całego świata – informuje dr Krzysztof Siewicz, koordynator projektu Platforma Polskich Publikacji Naukowych.

Program wydarzenia obejmuje prezentację Biblioteki Nauki, wykład na temat polityki otwartości Komisji Europejskiej, a także dwa panele dyskusyjne: pierwszy z udziałem władz PAN, KRASP i NCN, drugi z udziałem przedstawicieli podobnych do Biblioteki Nauki serwisów z całego świata. Swój udział w charakterze prelegentów i/lub uczestników paneli dyskusyjnych potwierdzili:

 • prof. Zbigniew Błocki, dyrektor Narodowego Centrum Nauki;
 • prof. Elżbieta Żądzińska, rektor Uniwersytetu Łódzkiego, przewodnicząca Komisji ds. Nauki Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich;
 • prof. Paweł Rowiński, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, wiceprezes PAN;
 • Alea López de San Román González z Zespołu Otwartej Nauki w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Badań Naukowych i Innowacji;
 • prof. Arianna Becerril García z Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), członkini Krajowego Systemu Naukowców (SNI) Meksyku;
 • dr Marek Michalewicz, dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego na Uniwersytecie Warszawskim oraz profesor wizytujący w Instytucie Zaawansowanych Nauk Obliczeniowych na Uniwersytecie Stony Brook, (USA);
 • Miroslav Milinović, zastępca dyrektora ds. Infrastruktury Informatycznej i Oprogramowania Pośredniczącego w Uniwersyteckim Centrum Informatycznym SRCE (Uniwersytet w Zagrzebiu);
 • Susan Murray, dyrektorka wykonawcza African Journals OnLine (AJOL);
 • Ritsuko Nakajima, Dyrektorka Departamentu Infrastruktury Informacyjnej w Japońskiej Agencji Nauki i Technologii (Japan Science and Technology Agency, JST);
 • Abel L Packer, współzałożyciel SciELO (Scientific Electronic Library Online), dyrektor programu SciELO / FAPESP (São Paulo Research Foundation).

Konferencja odbędzie się w formule online we wtorek, 15 czerwca, w godz. 9:30 – 16:00. Trwa rejestracja. Więcej szczegółów na stronie internetowej wydarzenia.

Biblioteka Nauki prowadzona jest w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego  w ramach Platformy Otwartej Nauki.

MK

Program konferencji

Biblioteka Nauki konferencja

Dyskusja (0 komentarzy)