Aktualności
Nagrody
21 Listopada
Źródło: Facebook/StRuNa
Opublikowano: 2022-11-21

StRuNy dla kół naukowych

Studenci Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie skupieni w kole naukowym AGH Space Systems zdobyli nagrodę główną w ogólnopolskim konkursie dla młodych naukowców StRuNa. Jego celem jest docenienie osób, które w minionym roku akademickim zrealizowali zespołowo najciekawsze projekty naukowe. 

Konkurs organizuje Fundacja „Fundusz Pomocy Studentom”, a patronuje mu Ministerstwo Edukacji i Nauki. Sama nazwa StRuNa oznacza Studencki Ruch Naukowy. W miniony weekend, w trakcie Gali Środowiska Akademickiego, która odbywała się w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, rozstrzygnięto dwunastą edycję konkursu dla studentów lub doktorantów polskich uczelni, którzy między 1 października 2021 roku a 30 września 2022 roku zespołowo realizowali projekty naukowe w ramach kół naukowych, redakcji mediów akademickich, stowarzyszeń akademickich, organów wykonawczych samorządu studentów lub doktorantów.

Nagrody i wyróżnienia przyznano w 12 kategoriach.

Projekt Roku 2022

 • AGH Space Systems z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie za projekt SHREAMP 2.0

SHREAMP  2.0 (Space Habitat Research – Effectiveness of Anestetic Monitoring Payload) to projekt, w ramach którego sprawdzane są możliwości bezpiecznego transportu krewetek na orbitę okołoziemską oraz inne planety. Krewetki Neocaridina davidi mogłyby pełnić rolę producentów azotu w systemie akwaponicznym, tj. przyszłościowym systemie produkcji żywności, w tym ryb oraz roślin. Z uwagi na to, że transport rakietą może wywołać u zwierząt znaczny stres, testowana była możliwość zastosowania środków uspokajających podczas lotu. Takie działanie ma  zapewnić krewetkom większy komfort i zadbać o ich kondycję po lądowaniu. Studenci opracowali innowacyjny system monitorowania, który zbiera materiał wideo w celu analizy zachowania krewetek podczas lotu.

Koło Naukowe Roku 2022

 • SKN Eko-Energia z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Wyróżniono: KN Biologów UwB im. W. Chętnickiego z Uniwersytetu w Białymstoku, KN Pedagogów i Animatorów Zabawy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, KN Studentów Archeologii z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Międzywydziałowe Koło Naukowe SimLE z Politechniki Gdańskiej, SKN Energetyki ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, SKN przy Pracowni Farmacji Przemysłowej z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Opiekun Naukowy Roku 2022

 • dr hab. Katarzyna Jankowska (KN Studentów Politechniki Gdańskiej MIŚ Politechnika Gdańska)

Wyróżnienia trafiły do: prof. dr. hab. inż. Pawła Chmielarza (Studenckie i Doktoranckie KN Inżynierii Chemicznej i Farmaceutycznej IPSUM z Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza), dr. inż. arch. Jerzego Łątki (Koło Humanizacji Środowiska Miejskiego z Politechniki Wrocławskiej), dr. hab. n. med. Mateusza Maciejczyka (SKN Biochemii Chorób Cywilizacyjnych z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku), mgr inż. Macieja Żołądka (SKN Eko-Energia z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie).

StRuNa-Med 2022

 • SKN Katedry i Zakładu Biologii Medycznej i Molekularnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Wyróżniono SKN Biosfera z Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

StRuNa-Human 2022

 • Koło Badań Psychologicznych Experior z Uniwersytetu Gdańskiego

StRuNa-Science 2022

 • AGH Space Systems z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Wyróżniono: Ogólnouniwersyteckie Koło Naukowe „Social AI” z Uniwersytetu Warszawskiego.

StRuNa-Tech 2022

 • PWr in Space z Politechniki Wrocławskiej

StRuNa-Eko 2022

 • KN Pojazdów i Robotów Mobilnych z Politechniki Wrocławskiej

StRuNa-Art 2022

 • Koło Rzemiosła i Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Wyróżniono: KN Miłośników Opery z Akademii Muzycznej w Łodzi.

Konferencja Roku 2022

 • Sekcja Filozofii Techniki KNSF z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie: Wirtualium – interdyscyplinarne perspektywy rzeczywistości wirtualne

Wyróżniono: KN Kognitywistyki z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Debiut Roku 2022

 • SKN Terapii Celowanej i Układów Supramolekularnych z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wyróżniono: KN „Przestrzeń Audiowizualna” z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie; Ogólnouniwersyteckie Koło Naukowe „Social AI” z Uniwersytetu Warszawskiego.

StRuNa-Media 2022

 • KN LexUS z Uniwersytetu Szczecińskiego

Wyróżniono: PWR Racing Team z Politechniki Wrocławskiej; Stowarzyszenie Akademickie MagPress ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)