Aktualności
Sprawy nauki
10 Maja
Opublikowano: 2023-05-10

„Studia Iuridica Lublinensia” najwyżej notowane wśród polskich czasopism prawniczych

„Studia Iuridica Lublinensia” uzyskały status Q2 w najnowszym światowym rankingu czasopism naukowych SCImago Journal & Country Rank. Oznacza to, że czasopismo Wydziału Prawa i Administracji UMCS oraz Instytutu Nauk Prawnych UMCS zajmuje aktualnie najwyższą pozycję wśród polskich tytułów prawniczych.

Studia Iuridica Lublinensia to czasopismo naukowe założone w 2003 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Publikowane są w nim artykuły, komentarze do orzeczeń sądowych, recenzje oraz sprawozdania z konferencji, zwłaszcza z zakresu nauk prawnych. Studia ukazują się cztery razy w roku. Wydawane są także specjalne numery prezentujące konkretne problemy badawcze, które są nowatorskie, szczególnie aktualne i przyczyniają się do wypełnienia luki poznawczej w obszarze nauk prawnych.

Od 2018 roku wszystkie artykuły publikowane są w języku angielskim. Artykuł w języku polskim może zostać opublikowany na stronie internetowej czasopisma jako wersja poglądowa, jeżeli jest to uzasadnione specyfiką polskiego języka prawniczego oraz możliwością wykorzystania wyników badań w praktyce organów stosujących prawo. Redakcja może wyjątkowo podjąć decyzję także o opublikowaniu artykułu w języku francuskim lub niemieckim. Komentarze do orzeczeń publikowane są zarówno w języku angielskim, jak i polskim, ze względu na praktyczny charakter tej formy oraz specyfikę polskiego języka prawniczego, a co za tym idzie możliwość prowadzenia regularnego dialogu między sądami a naukowcami. Studia Iuridica Lublinensia wydawane są w wersji elektronicznej na zasadzie otwartego dostępu.

W najnowszym zestawieniu SCImago Journal & Country Rank czasopismo Wydziału Prawa i Administracji UMCS oraz Instytutu Nauk Prawnych UMCS uzyskało status Q2. Włączenie do kwartylu drugiego oznacza, że Studia Iuridica Lublinensia zajmują najwyższą pozycję na świecie wśród polskich czasopism prawniczych oraz ósme miejsce w rankingu czasopism prawniczych Europy Środkowej.

SCImago Journal & Country Rank to publicznie dostępny portal zawierający czasopisma i krajowe wskaźniki naukowe opracowane na podstawie informacji zawartych w bazie danych Scopus (Elsevier B.V.). Wskaźniki te można wykorzystać do oceny i analizy dziedzin nauki. Dane dotyczące cytowań pochodzą z ponad 34 100 tytułów od ponad 5 tys. międzynarodowych wydawców oraz wskaźników wydajności z 239 krajów na całym świecie.

Platforma ta bierze swoją nazwę od wskaźnika SCImago Journal Rank (SJR), opracowanego przez SCImago na podstawie powszechnie znanego algorytmu Google PageRank. Wskaźnik ten pokazuje widoczność czasopism znajdujących się w bazie Scopus od 1996 roku. Przy obliczaniu SJR bierze się pod uwagę zarówno liczbę cytowań otrzymanych przez czasopismo, jak i prestiż oraz znaczenie czasopism, z których cytowania pochodzą.

SCImago to grupa badawcza z hiszpańskich uniwersytetów, zajmująca się analizą, reprezentacją i wyszukiwaniem informacji za pomocą technik wizualizacji.

MK, źródło: UMCS

Dyskusja (0 komentarzy)