Aktualności
Sprawy nauki
15 Listopada
Opublikowano: 2019-11-15

Stypendia ministra nauki dla 211 młodych badaczy

211 wybitnych młodych naukowców, w tym 29 doktorantów, otrzymało stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego. To o 30 więcej niż w roku ubiegłym! Najwięcej, bo aż 23 stypendystów wywodzi się z Uniwersytetu Jagiellońskiego, 17 ‒ z Uniwersytetu Warszawskiego, a 10 z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na sfinansowanie przyznanych stypendiów MNISW przeznaczyło ponad 40 mln zł.

Minister  Jarosław Gowin uhonorował stypendiami młodych naukowców, którzy prowadzą innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie i cieszą się imponującymi dorobkiem naukowym o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu. Laureaci będą otrzymywali stypendia w wysokości 5390 zł miesięcznie przez okres do 3 lat. Na sfinansowanie przyznanych stypendiów minister nauki i szkolnictwa wyższego przeznaczy w tym okresie ponad 40 mln zł.

Stypendia zostały przyznane osobom, które spełniają powyższe  warunki oraz które w dniu podjęcia przez Ministra decyzji o przyznaniu tego świadczenia posiadały status młodego naukowca, tj. są doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie posiadały stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat.

Wnioski oceniał Zespół doradczy, wyłoniony spośród kandydatów zgłaszanych Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisję Ewaluacji Nauki oraz Radę Młodych Naukowców. W tym roku wpłynęło prawie 1,5 tys. wniosków o przyznanie stypendium, z czego ok. 1,4 tys. spełniło warunki formalne i zostało poddane ocenie.

źródło: MNiSW

Lista stypendystów

Dyskusja (0 komentarzy)