Aktualności
Sprawy nauki
22 Grudnia
Opublikowano: 2016-12-22

Stypendia PAN

Prezes Polskiej Akademii Nauk prof.  Jerzy Duszyński wręczył stypendia na rok akademicki 2016/2017 uczestnikom studiów doktoranckich prowadzonych przez instytuty naukowe PAN. Stypendia za wybitne osiągnięcia przyznano w tym roku po raz pierwszy.

Uroczystości nadano wyjątkową rangę. Obecni na niej byli prezes, wiceprezesi PAN prof. Paweł Rowiński i prof. Stanisław Jerzy Czuczwar, a także: kanclerz PAN Tadeusz Zbigniew Latała, dyrektor gabinetu prezesa PAN Mieczysław Grabianowski, przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN prof. Jerzy Marian Brzeziński, przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN prof. Romuald Zabielski, dziekan Wydziału IV Nauk Technicznych prof. Antoni Rogalski oraz dziekan Wydziału Nauk Medycznych PAN i członek prezydium PAN prof. Witold Rużyłło. Instytuty PAN, w których prace piszą stypendyści, reprezentowali: kierownik studiów doktoranckich prof. dr hab. Adam Kraszewski z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, p.o. dyrektora Instytutu Farmakologii PAN prof. dr hab. Władysław Lasoń, zastępca dyrektora do spraw naukowych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN prof. nadzw. dr hab. Danilo Facca i dyrektor Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN prof. dr hab. Marek Potrzebowski.

Stypendia otrzymało dziesięcioro doktorantów, których wyłoniono pośród ponad 60 zgłoszonych przez dyrektorów  instytutów Akademii. Stypendium jest wypłacane jednorazowo ze środków finansowych przekazanych na ten cel przez prezesa PAN.

Stypendia Prezesa PAN otrzymali:
Emilia Katarzyna Jankowska z Instytutu Oceanologii PAN
Katarzyna Klonowska z  Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN
Weronika Paulina Kotkowiak z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN
Martyna Urbanek z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN
Maciej Krzeszewski z Instytutu Chemii Organicznej PAN
Natalia Małek z Instytuut Farmakologii PAN
Joanna Rzemieniec z Instytutu Farmakologii PAN
Jakub Ryszard Matyja z Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Piotr Paluch z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
Klaudia Trembecka-Wójciga z  Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN.

Jk

(źródło: PAN)

 

Dyskusja (0 komentarzy)