Aktualności
Sprawy nauki
02 Grudnia
Opublikowano: 2019-12-02

Stypendia prezesa PAN za wybitne osiągnięcia

Dziesięcioro doktorantów z instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk otrzymało stypendia prezesa PAN prof. Jerzego Duszyńskiego. 

To już czwarta edycja programu stypendialnego zainicjowanego w 2016 roku. Za każdym razem na wsparcie może liczyć dziesiątka młodych badaczy, którzy mogą się wykazać wybitnym osiągnięciem naukowym w postaci np. autorstwem lub współautorstwem artykułów naukowych w czasopismach naukowych lub w materiałach z konferencji międzynarodowych, udziałem w projekcie badawczym realizowanym samodzielnie bądź we współpracy z innymi podmiotami nauki przez instytut PAN albo nagrodą w konkursie międzynarodowym. Stypendia, których wysokość nie może przekroczyć 30 tys. zł, mają pomóc w osobistym rozwoju młodych badaczy. O ich przyznanie wnioskowali dyrektorzy instytutów naukowych PAN. Specjalny zespół ocenił zgłoszenia i sporządził listę rankingową. Na tej podstawie prezes PAN, prof. Jerzy Duszyński, przyznał stypendia na rok akademicki 2019–2020. Zostaną one wypłacone doktorantom jednorazowo w 2019 roku przez instytuty PAN zz funduszy przekazanych na ten cel przez prezesa PAN.

Stypendia za wybitne osiągnięcia otrzymają:

  1. Łukasz Ciszewski (Instytut Chemii Organicznej PAN);
  2. Paweł Jakub Czerwiński (Instytut Chemii Organicznej PAN);
  3. Agata Dorota Kołodziejczyk (Instytut Chemii Fizycznej PAN);
  4. Tymoteusz Król (Instytut Slawistyki PAN);
  5. Jan Ludwiczak (Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN);
  6. Henryka Netzel (Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN);
  7. Adam Olejniczak (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN);
  8. Swayamtrupta Panda (Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN);
  9. Justyna Słowiak (Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN);
  10. Damian Zaremba (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN).

Uroczyste wręczenie stypendiów odbędzie się 11 grudnia w Warszawie podczas uroczystości przyznania nagród naukowych Wydziałów PAN.

Według danych na koniec ubiegłego roku w instytutach PAN było 2090 uczestników studiów doktoranckich. Do 260 zwiększyła się liczba doktorantów z zagranicy (93 osoby przyjęto w ubiegłym roku). Cudzoziemcy stanowią obecnie 12,4% doktorantów w instytutach PAN.

źródło: PAN

Dyskusja (0 komentarzy)