Aktualności
Sprawy nauki
30 Listopada
Opublikowano: 2017-11-30

Stypendia prezesa PAN

Prof. Jerzy Duszyński, prezes PAN, po raz drugi przyznał stypendia za wybitne osiągnięcia uczestnikom studiów doktoranckich prowadzonych przez instytuty naukowe PAN na rok akademicki 2017/2018.

Dyrektorzy instytutów naukowych PAN złożyli do prezesa PAN 33 wnioski o przyznanie stypendium. Na podstawie sporządzonej według punktów listy rankingowej prof. Duszyński przyznał 10 stypendiów doktorantom, których wnioski uzyskały co najmniej 85 punktów. Stypendium wypłaci doktorantowi jednorazowo instytut PAN ze środków finansowych przekazanych na ten cel przez prezesa PAN.

JK

(źródło: PAN)

Dyskusja (0 komentarzy)