Aktualności
Sprawy nauki
16 Czerwca
Opublikowano: 2020-06-16

Stypendia w Polsce dla niemieckich naukowców

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchomiła konkurs o Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta, w ramach którego wybitni uczeni z Niemiec mogą przyjechać do naszego kraju na kilkumiesięczne pobyty naukowe. Do 30 września kandydatów do stypendium zgłaszać mogą polscy naukowcy.

To już 24. edycja konkursu. Stypendium ma na celu uhonorowanie osiągnięć naukowych laureatów oraz stymulowanie długookresowej współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi badaczami. Stanowi ono odpowiednik Humboldt-Forschungspreis, prestiżowego wyróżnienia dla uczonych zagranicznych znanej niemieckiej Fundacji Aleksandra von Humboldta (Alexander von Humboldt Stiftung).

Stypendium Humboldta to szansa dla polskich i niemieckich naukowców na zacieśnienie lub rozwinięcie współpracy naukowej – mówi prof. Maciej Żylicz, prezes FNP. – Dla Fundacji to jeden ze sposobów na promowanie naszego kraju jako coraz bardziej atrakcyjnego miejsca do uprawiania nauki zarówno dla polskich, jak i zagranicznych naukowców – dodaje.

Stypendium im. A. von Humboldta mogą otrzymać aktywni naukowo, wybitni niemieccy uczeni, posiadający stanowisko profesora, którzy chcą przyjechać do Polski na kilkumiesięczne pobyty naukowe. Kandydatów zgłaszać mogą wyłącznie polscy naukowcy. Wysokość stypendium wynosi obecnie równowartość 4 tys. € miesięcznie i jest ono przyznawane na okres od 3 do 6 miesięcy. Konkurs jest skierowany do badaczy ze wszystkich dziedzin nauki. Wnioski – składane w języku angielskim – oceniają niezależni recenzenci, będący ekspertami w dziedzinie reprezentowanej przez kandydata. Laureatów wybiera Zarząd Fundacji, kierując się ocenami recenzentów. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku 2021 r.

Przyznawanie stypendium odbywa się na podstawie porozumienia z 1995 r. pomiędzy FNP a Fundacją Humboldta. Dzięki tej umowie Fundacja na rzecz Nauki Polskiej dołączyła do podobnych organizacji z 19 krajów, które mają z Fundacją Humboldta analogiczne partnerskie porozumienia o wzajemnym przyznawaniu tych wyróżnień najwybitniejszym uczonym. Od czasu uruchomienia pierwszego konkursu, stypendia na prowadzenie badań w wybranych ośrodkach w Polsce otrzymało 73 naukowców z Niemiec. W ostatniej edycji byli to: prof. Hermann Ehrlich z TU Bergakademie Freiberg, prof. Hans Geissel z Uniwersytetu Justusa Liebiga w Gießen i prof. Carola Hilmes z Uniwersytetu Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem.

Nazwa stypendium poprzez imię patrona nawiązuje do najlepszej tradycji współpracy naukowców polskich i niemieckich. Aleksander von Humboldt (1769–1859), niemiecki przyrodnik, podróżnik i geograf, współpracował z wieloma Polakami, był honorowym członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie i pierwszym propagatorem poezji Adama Mickiewicza w Niemczech.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 r. i jest niezależną, samofinansującą się instytucją pozarządową typu non-profit, która realizuje misję wspierania nauki. Do statutowych celów FNP należą: wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych i działanie na rzecz transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej.

źródło: FNP

Dyskusja (0 komentarzy)