Aktualności
07 Listopada
Fot. Agencja OneHD
Opublikowano: 2019-11-07

Sukces dr hab. Agaty Starosty z UMCS

W gronie naukowców uhonorowanych Nagrodami Prezesa Rady Ministrów za rozprawy habilitacyjne znalazła się – jako jedyna z Lublina – dr hab. Agata Starosta z Katedry Biologii Molekularnej UMCS.

Badaczkę doceniono za „badania o fundamentalnym znaczeniu dla zrozumienia procesu syntezy białek, czyli translacji. Jest to centralny proces dla funkcjonowania każdej żywej komórki. Zachodzi on w specjalnych maszynach komórkowych zwanych rybosomami. Prace w osiągnięciu habilitacyjnym dotyczą syntezy białek, które zawierają kilka następujących po sobie reszt proliny. Ciągi prolin są trudne w syntezie, a w konsekwencji rybosomy często się na nich zatrzymują, a synteza białka ulega zahamowaniu. W trakcie biosyntezy białka obecność następujących po sobie co najmniej trzech reszt proliny (PPP) może zredukować szybkość powstawania białka, a nawet może powodować pauzę rybosomu w czasie translacji informacji zakodowanej w mRNA, co zostało potwierdzone przez autorkę osiągnięcia. Co więcej wykazała, że motyw prolinowy jest niezbędny dla funkcjonowania enzymu, a do jego produkcji niezbędny jest czynnik elongacyjny EF-P. Odkrycie to wskazuje na istnienie ciekawej pętli regulacyjnej, w której wymagana jest wydajna translacja białka”.

Wartość naukowa osiągnięcia jest bardzo wysoka, o czym świadczy ranga czasopism, w których zostało opublikowane (m.in. „Science”).

Dr hab. Agata Starosta pełni funkcję kierownika Laboratorium Ekspresji Genów w ECOTECH-COMPLEX, gdzie wraz z zespołem zajmuje się poszukiwaniem czynników potencjalnie decydujących o regulacji biosyntezy białek na poziomie translacji. Realizuje granty w ramach programu First Time Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz EMBO Installation Grant – European Molecular Biology Organization.

Nagrodami Prezesa Rady Ministrów łącznie wyróżniono dziesięcioro naukowców za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, dwanaście osób za rozprawy doktorskie oraz dwie za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej.

Katarzyna Skałecka

Dyskusja (0 komentarzy)