Aktualności
Sprawy nauki
11 Kwietnia
Źródło: Facebook/KRD
Opublikowano: 2019-04-11

Sukces polskich doktorantek w EURODOC

Dużym sukcesem delegacji wystawionej przez Krajową Reprezentację Doktorantów zakończyły się wybory do The European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers (EURODOC). Do nowego zarządu, administracji i rady doradczej wybrano pięć polskich doktorantek, co jest ewenementem w skali organizacji.

Wybory odbywały się w dniach 3–4 kwietnia w Brukseli podczas corocznego walnego zebrania państw członkowskich organizacji EURODOC. Poprzedziła je międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Employability of PhDs: Valorise Your Skills and Reach Your Full Potential!”, skierowana do doktorantów i młodych naukowców. Głównymi tematami konferencji były m.in.: umiędzynarodowienie nauki, mobilność i współpraca międzysektorowa, zrównoważone innowacje czy zagadnienia związane z otwartym dostępem do wiedzy (open access). W trakcie dwudniowego spotkania przedstawiono raport i sprawozdania poszczególnych członków zarządu z całego roku pracy, uzgodniono z delegatami cele i obszary działalności na kolejny rok, a także wybrano nowy zarząd, administrację (oficerów i koordynatorów) oraz radę doradczą. Wśród nowo wybranych znalazło się 5 polskich doktorantek:

  • mgr Beata Zwierzyńska z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (zarząd);
  • mgr inż. Katarzyna Turoń, doktorantka Wydziału Transportu i przedstawicielka zarządu Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Politechniki Śląskiej (koordynacja zadań związanych z artykułami naukowymi, redakcja naukowa, opieka nad newsletterem organizacji);
  • dr inż. Agata Skwarczyńska z Zakładu Oczyszczania i Ochrony Wód Politechniki Rzeszowskiej (opieka nad newsletterem organizacji);
  • mgr inż. Ewelina Pabjańczyk-Wlazło z Katedry Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej (rada doradcza);
  • Agnieszka Żyra doktorantka z Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Politechniki Krakowskiej (koordynator warsztatów/wydarzeń).

EURODOC jest międzynarodową federacją 32 krajowych stowarzyszeń doktorantów i młodych naukowców z Unii Europejskiej oraz Rady Europy, zajmujących się wczesną karierą.

Źródło: KRD, Politechnika Śląska

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)