Aktualności
Sprawy nauki
15 Maja
Opublikowano: 2017-05-15

Sukces Targów EuroLab i CrimeLab

Zakończyły się 19. Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab 2017 oraz 6. Targi Techniki Kryminalistycznej CrimeLab 2017, czyli największe w Polsce spotkanie przedstawicieli branży laboratoryjnej. Ofertę najnowocześniejszych rozwiązań dla laboratoriów przedstawiło 142 wystawców z 13 krajów. Przez trzy targowe dni na stoiskach nie ustawały rozmowy, a w salach konferencyjnych zainteresowani słuchali wykładów największych naukowych autorytetów. Niemal 6000 osób odwiedziło Centrum Targowo-Kongresowe w dniach 29-31 marca.

Podczas Targów EuroLab oraz CrimeLab polscy i zagraniczni wystawcy zaprezentowali ofertę dla laboratoriów każdego rodzaju, a naukowcy i wybitni eksperci podzielili się wiedzą i informacjami o prowadzonych badaniach i najnowszych osiągnięciach.

Laboratorium – tu wszystko się zaczyna

Laboratorium to miejsce, w którym zaczyna się droga naukowca. Na targach można zrozumieć jakie możliwości otwierają się, gdy ludzie nauki mają do dyspozycji najbardziej innowacyjne zdobycze techniki. Bezpośrednimi beneficjentami są zwykli ludzie, którzy w codziennym życiu mogą korzystać z opracowanych rozwiązań.

Podczas otwarcia podkreślano, że EuroLab i CrimeLab przyczyniają się do poprawy jakości życia i pomagają rozwijać przedsiębiorczość. Prof. Łukasz Szumowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwrócił uwagę, że laboratorium to miejsce, w którym myśl naukowa przekształca się w realne działanie. Z kolei dr inż. Włodzimierz Lewandowski, prezes Głównego Urzędu Miar, podkreślił, że działania jednostki wspierają innowacje i nowe technologie w polskim przemyśle, co również wpływa na rozwój gospodarczy.

Urszula Potęga, prezes MT Targi Polska, na ręce prof. Elżbiety Frąckowiak, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, przekazała Grand Prix dla prof. Jerzego Duszyńskiego, prezesa PAN, w podziękowaniu za współpracę, a także pogratulowała 65-lecia działania instytucji.

Spotkania z wystawcami

Oglądając targowe ekspozycje, zwiedzający mogli zapoznać się z ofertą rozwiązań dla laboratoriów, w tym ze sprzętem laboratoryjnym i optycznym, aparaturą analityczną, kontrolną i pomiarową, biochemikaliami i odczynnikami chemicznymi, naczyniami i szkłem laboratoryjnym, meblami, a także odzieżą ochronną, akcesoriami zapewniającymi bezpieczeństwo pracy czy systemami informatycznymi.

Na targach chętnie odwiedzane było wzorcowe laboratorium zaprojektowane przez polską firmę DanLab, dystrybutora produktów laboratoriów. Prezentowane były w nim urządzenia, które można było zobaczyć podczas pracy, m.in. mikroskop pozwalający ocenić stan skóry czy nowoczesne wirówki. Firma DanLab, która w tym roku obchodzi 10-lecie, od samego początku swojej działalności wystawia się na Targach EuroLab. Danuta Katryńska, dyrektor generalna, podkreśliła m.in. znaczenie i prestiż EuroLab. – To też świetna okazja do podtrzymywania relacji oraz bezpośredniego kontaktu z klientami. Tutaj dowiadujemy się również o nowych projektach oraz budujemy relacje z innymi firmami – powiedziała.

Wśród wystawców była też firma Ohaus, producent wag do laboratoriów i przemysłu, który obchodzi w tym roku 110-lecie istnienia firmy. Na okazałym stoisku były pokazane nie tylko najnowocześniejsze wagi stosowane w laboratoriach, ale również zabytkowe i nadal sprawne eksponaty sprzed kilkudziesięciu lat. Firma działa na polskim rynku od 20 lat i docenia znaczenie obecności na branżowych wydarzeniach. Chcemy tutaj budować świadomość naszej marki wśród klientów. Prezentujemy ofertę, służymy doradztwem. Zależy nam też na pozyskaniu nowych klientów. Poza tym staramy się przedstawić naszą ofertę studentom. Za kilka lat to właśnie oni będą użytkownikami i decydentami w sprawie zakupu wag do laboratoriów – mówił Szymon Hołubowicz, Senior Market Manager z Ohaus Europe.

Na stoisku firmy Shim-pol, dystrybutora chromatografów, spektrofotometrów, spektroskopów, analizatorów i maszyn testujących prezentowane były najnowsze przyrządy. Joanna Wójcik z firmy Shim-pol opowiedziała, jak solidnie firma przygotowuje się do EuroLab. Z wyprzedzeniem szczegółowo informuje dotychczasowych klientów o tym, co będzie prezentowane. – Na targach pokazujemy nowości sprzętowe, aby klienci mogli zobaczyć te urządzenia i uzyskać wszelkie informacje o ich funkcjonowaniu. Targi to również miejsce do pozyskiwania nowych kontaktów, spotkań z klientami, którym możemy odpowiedzieć na nurtujące ich pytania. Co ważne, to także miejsce by wspólnie zastanowić się jak rozwiązać problemy badawcze, które pojawiają się w codziennej pracy – mówiła Joanna Wójcik.

Z udziału w targach byli zadowoleni przedstawiciele firmy CSMS Consulting & Software z Pszczyny, tworzącej i wdrażającej systemy informatyczne do zarządzania pracą i informacją w laboratoriach. – Na EuroLab prezentujemy nasz podstawowy produkt, CS-17 LIMS – system wspomagający pracę całego laboratorium. Jest on dokładnie dostosowywany do indywidualnych potrzeb każdego z naszych ponad 100 klientów, zarówno największych jak i niewielkich, kilkuosobowych laboratoriów. Nawiązaliśmy na targach nowe, ciekawe kontakty, które, jestem przekonany, zaowocują wieloletnią współpracą – powiedział reprezentujący CSMS pan Aleksander Nowak.

Szerokie zastosowanie m.in. w kryminalistyce mają mikroskopy. Katarzyna Piekarska prezentowała cyfrowy video mikroskop 3D Hirox RH-2000 i podczas targów rozmawiała z przedstawicielami różnych instytucji, które były zainteresowane sprzętem. – Mikroskopy Hirox mogą być wykorzystywane w kryminalistce bardzo szeroko. Można nimi badać m.in. dokumenty, hologramy, różnego rodzaju powierzchnie, przekroje, warstwy, ślady, naboje czy łuski. W zależności od potrzeb mikroskop może służyć do robienia pomiarów 2D i 3D, badania odkształceń i defektów czy odtworzenia modelu 3D. Jest pomocny w prowadzeniu badań przyrodniczych, entomologicznych, geologicznych, farmaceutycznych, chemicznych i wielu innych – powiedziała. Katarzyna Piekarska dodała również, że na tragach pojawiają się znani już firmie klienci, ale co roku są też nowe ciekawe kontakty. – Wśród odwiedzających są również studenci i pracownicy uczelni. Uważam, że warto pokazywać się na targach, bo zawsze prowadzimy rozmowy z przedstawicielami coraz to nowych branż – podsumowała.

Nauka z biznesem

Sukces Targów EuroLab to skuteczna współpraca nauki i biznesu. Potwierdzeniem tego było spotkanie, na którym przedstawiciele Instytutów PAN opowiadali wystawcom o prowadzonej działalności i dokonaniach. Reprezentowane były m.in. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Instytut Biochemii i Biofizyki, Instytut Mechaniki Górotworu i Instytut Farmakologii. Profesor Elżbieta Frąckowiak, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, przybliżyła przykłady kooperacji, która jest konieczna, by skutecznie wdrażać innowacyjne rozwiązania.

Przykładem udanej współpracy była prezentacja przedstawicielki z Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, która opowiedziała o procesie komercjalizacji systemu do niezależnej wentylacji płuc Ventil, który wkrótce znajdzie zastosowanie w leczeniu pacjentów po wypadkach drogowych, wypadkach podczas pracy, klęsk klimatycznych, działań wojennych czy zamachów. Instytut pozyskał już partnera biznesowego, który przeprowadził analizy zastosowania sprzętu, wsparł projekt finansowo w procedurze patentowej, przeprowadził rozmowy z inwestorami, które niebawem będą sfinalizowane i zostanie podpisana umowa na komercyjne wdrożenie urządzenia.

Na targach można było również porozmawiać z młodymi osobami, które niedawno opuściły mury uczelni. Agnieszka Kowalska z Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego potwierdzała, że studenci już na uczelni mają kontakt z firmami, które na targach są wystawcami. – W laboratoriach uczelnianych pracujemy na sprzętach różnych firm i wiemy, które są odpowiednie do jakich badań. Wizyta na Targach EuroLab to dla młodych ludzi szansa, aby porozmawiać z wystawcami, poznać pracowników i kulturę firmy, czasem zdarza się, że studenci znajdują zatrudnienie po odbyciu wcześniejszych praktyk lub staży w wybranych firmach – opowiadała. Dodała również, że Centrum aktywnie pozyskuje partnerów biznesowych do współpracy, choć firmy coraz częściej zgłaszają się same. Efektem jest współpraca przy projektach biznesowych, które niejednokrotnie wymagają szczegółowych analiz przeprowadzanych z użyciem nowoczesnej aparatury badawczej i są realizowane we współpracy z naukowcami z Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW.

Program merytoryczny

Nieodłączną częścią Targów EuroLab i CrimeLab jest program merytoryczny, na który składają się konferencje, wykłady, seminaria i prezentacje. Dla wielu profesjonalistów z branży laboratoryjnej to okazja pozyskania informacji o najnowszych dokonaniach naukowych oraz znalezienia odpowiedzi na wiele pytań. Poruszano szerokie spektrum tematów z zakresu metrologii, nauk medycznych, chemicznych, biologicznych, a także biotechnologii, mikrobiologii, ochrony środowiska i kryminalistyki.

W ramach Targów CrimeLab odbyła się konferencja pt. „Badanie dowodów rzeczowych w celu ustalenia przebiegu zdarzenia”, którą zorganizował Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie. Dr hab. Maria Kała, dyrektor Instytutu, w podsumowaniu wystąpień powiedziała, że wiedza, współpraca i doświadczenie biegłych pozwoliły na wyjaśnienie okoliczności omawianego podczas targów zdarzenia. Podkreśliła, że pracownicy Instytutu stale poszerzają swoje umiejętności. – Każdy biegły zdaje sobie sprawę, że wynik jego badań będzie podstawą do wymierzenia kary, a bez opinii biegłego często nie da się wydawać wyroków – powiedziała.

Na targach zaprezentowała się również Straż Miejska m.st. Warszawy. Podczas wykładu Anna Krzeczkowska, kierownik Referatu ds. Kontroli Środowiska, przybliżyła zadania tej jednostki. – Z naszego zespołu 31 osób pracuje w terenie. Zajmujemy się nie tylko kontrolą gospodarowania odpadami i egzekwowaniem obowiązujących przepisów, ale również edukacją obywateli. Do sukcesów należy zaliczyć likwidację wielu nielegalnych wysypisk czy miejsc, w których nieprawidłowo utylizowano odpady – powiedziała. Na stoisku natomiast można było przyjrzeć się specjalistycznemu radiowozowi, który w istocie stanowi mobilne laboratorium. W dyspozycji Straży Miejskiej jest 5 takich pojazdów, w których zamontowane analizatory pozwalają w dowolnym miejscu i czasie monitorować m.in. stężenie zanieczyszczeń pyłowych powietrza.

Zupełnie inną tematykę poruszył prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn na konferencji pt. „Choroby neurodegeneracyjne: modele badawcze i nowe potencjalne możliwości terapeutyczne” przygotowanej przez pracowników Katedry Biologii Molekularnej oraz Katedry Fizjologii Zwierząt i Człowieka Uniwersytetu Gdańskiego. – Temat konferencji został starannie dobrany. O chorobach neurodegeneracyjnych mówi się coraz więcej, ich znaczenie i udział wzrasta. Obecnie szacuje się, że ok. 30 mln osób na świecie na nie cierpi, a w roku 2050 może to być aż 115 mln. Tych chorób nie można leczyć, a społeczeństwa są na nie z różnych względów coraz bardziej narażone. Kwestia radzenia sobie z tym problemem jest aktualnie dyskutowana na całym świecie, dlatego tak ważne jest, aby przy takich okazjach jak Targi EuroLab o nim mówić – powiedział prof. Węgrzyn.

Konferencja, pt. „Drobnoustroje – czy wiemy o nich wszystko?” zorganizowana przez Katedrę i Zakład Mikrobiologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Stowarzyszenie „Rozwój Mikrobiologii” zgromadziła osoby zainteresowane tematem mikroorganizmów. Prof. dr hab. n. med. Eugenia Gospodarek-Komkowska opowiadała zainteresowanym o znaczeniu drobnoustrojów w zdrowiu i chorobach u człowieka, o ich związkach nie tylko z zakażeniami, ale i z cukrzycą, otyłością, schizofrenią, chorobą Alzheimera oraz o wyzwaniach związanych z badaniem nowych gatunków drobnoustrojów. – Każdy człowiek ma niepowtarzalny zestaw drobnoustrojów, który zmienia się w ciągu życia. Zależy on od czynników środowiskowych, a także od samego gospodarza, jego wieku, diety, antybiotykoterapii czy stresu. Kontakt z drobnoustrojami to kontakt z naturalnymi szczepionkami. Jest to więc bardzo w życiu potrzebny proces – przekonywała słuchaczy.

Jak co roku seminarium Polskiego Centrum Akredytacji zgromadziło tłumy słuchaczy. Tadeusz Matras z PCA określił Targi EuroLab jako jedno z najważniejszych wydarzeń, które skupia nie tylko producentów i dostawców wyposażenia laboratoriów, ale przede wszystkich przedstawicieli laboratoriów. – Targi są więc doskonałą okazją dla PCA, aby spotkać się i móc zaprezentować szerokiemu gronu odbiorców to, co zmienia się w wymaganiach i  uwarunkowaniach funkcjonowania akredytacji. Obecnie tych zmian jest bardzo dużo, więc akredytowane laboratoria badawcze stoją przed wyzwaniem dostosowania swoich systemów zarządzania do znowelizowanych wymagań i nowych uwarunkowań. Dlatego całe środowisko laboratoriów z dużym zainteresowaniem czeka na każdą informację dotyczącą kierunków zmian wymagań. W tym roku na EuroLab omawiane było praktyczne podejście do wdrażania zmian w normie ISO/IEC17025. Dlatego też zainteresowanie seminarium było tak olbrzymie – powiedział Tadeusz Matras. Dodał, że uczestnikami spotkania byli pracownicy laboratoriów wykonujących badania praktycznie we wszystkich dziedzinach, poczynając od badań żywności, przez badania dróg i mostów, aż do badań DNA i śladów linii papilarnych. Obecni byli również przedstawiciele laboratoriów wzorcujących, organizacji zrzeszających laboratoria oraz uczelni, instytutów badawczych i przemysłu.

Zwycięzcy targowych konkursów

Na targach rozstrzygnięto konkursy dedykowane wystawcom. Wręczono Grand Prix Prezesa Polskiej Akademii Nauk będące wyróżnieniem dla innowacyjnych produktów i usług związanych z rynkiem medycznym i laboratoryjnym, które wspierają rozwój i konkurencyjność tej branży w Polsce. Nagrodę przyznano firmie LECO Polska za PEGASUS BT, system chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrem mas czasu przelotu GC-TOFMS, a wyróżnienie Mettler-Toledo za EasySamplerTM 1210 oraz Perlan Technologies Polska za mikroskop holotomograficzny HT-1 firmy Tomocube.

W konkursie na najlepszą ofertę 19. Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab 2017, Jury, w składzie którego znaleźli się m.in. przedstawiciele kadry naukowej polskich uczelni wyłoniło laureatów w trzech kategoriach.  W kategorii „Laboratoryjna aparatura pomiarowa” nagrodę otrzymała firma Renishaw za RA802, Ramanowski analizator farmaceutyczny. Wyróżnienia dostały firmy: Perlan Technologies Polska za Agilent Intuvo 9000 Gas Chromatograph System oraz Mettler-Toledo za EasySamplerTM 1210, automatyczne urządzenie do pobierania próbek podczas przebiegu reakcji chemicznej. W kategorii „Wyposażenie laboratorium” nagroda powędrowała do firmy Koettermann za dygestorium Koettermann serii Exploris, a wyróżnienia wręczono: firmie Donserv Wojciech Kaca za homogenizatory serii WK 25 oraz Hornik za LABterminal Wesemann. W trzeciej kategorii „Wyposażenie medycznego laboratorium diagnostycznego” firma Perlan Technologies Polska otrzymała nagrodę za system do Real Time PCR AriaDx firmy Agilent Technologies. Wyróżnienie przyznano firmie PZ HTL za usługę wzorcowania pipet tłokowych metodą grawimetryczną pełną oraz alternatywną zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 8655-6.

Konkurs na najbardziej oryginalne i profesjonalne stoisko targowe przyniósł zwycięstwo firmie Shim-pol A.M. Borzymowski, a wyróżnienie wręczono firmie Merazet.

Joanna Kuźma

Dyskusja (0 komentarzy)