Aktualności
24 Lutego
Opublikowano: 2017-02-24

Sukces zespołu z GUMed

Chirurgia podstawy czaszki jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi chirurgii. Jej rozwój wymuszony został coraz większym zapotrzebowaniem i rosnącą liczbą pacjentów dotkniętych schorzeniami rozwijającymi się na pograniczu dwóch specjalizacji – neurochirurgii i otolaryngologii. Okolice anatomiczne, które stanowią kres działań terapeutycznych jednej ze specjalizacji, okazały się początkiem regionu działań drugiej.

Podstawa przedniego dołu czaszki jest skomplikowaną okolicą anatomiczną, ograniczoną od dołu stropem jamą nosa, zatok sitowych i klinowych. Procesy patologiczne (złośliwe i łagodne), zmiany pourazowe rozwijające się w tych okolicach mogą niszczyć kostną barierę odgraniczającą je od centralnego układu nerwowego. Z drugiej strony to tędy niejednokrotnie wiedzie najprostsza droga dojścia chirurgicznego m.in. do przysadki mózgowej, opuszki węchowej i nerwów wzrokowych wraz z ich skrzyżowaniem.

Stworzenie zespołu klinicznego, w skład którego wchodzą: neurochirurg – prof. Paweł Słoniewski z Katedry i Klinika Neurochirurgii i otolaryngolog – dr hab. Andrzej Skorek z Katedry i Klinika Otolaryngologii z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, pozwoliło na przeprowadzanie z powodzeniem zabiegów chirurgicznych w tej okolicy. Owocem tej współpracy jest przede wszystkim podniesienie bezpieczeństwa zabiegu dla chorego. Dotychczas zoperowano 6 chorych – 2 z nowotworami złośliwymi i 4 z nowotworami niezłośliwymi – u których resekowano podstawę przedniego dołu czaszki (struktury kostne i oponę mózgową) wraz z guzem, a następnie odtworzono trwałą i szczelną barierę oddzielającą wnętrze czaszki od jamy nosa. W trakcie zabiegu korzystano z najnowocześniejszych urządzeń stanowiących wyposażenie sali operacyjnej Centrum Medycyny Inwazyjnej: neuronawigacji oraz z mikroskopu operacyjnego. Doszczętność zabiegu potwierdzono badaniem histologicznym. Nie obserwowano istotnych powikłań leczenia.

Dzięki interdyscyplinarnej współpracy lekarzy ze szpitala klinicznego GUMed dołączył do grona kilku ośrodków w kraju leczących z powodzeniem procesy patologiczne pogranicza nosowo-zatokowo-mózgowego.

jk

(źródło: „Gazeta AMG” miesięcznik GUMed)

Dyskusja (0 komentarzy)