Aktualności
Sprawy nauki
29 Maja
Opublikowano: 2019-05-29

Świadczenia pomocy materialnej dla doktorantów po 1 października 2019 r.

Doktoranci kształcący się na dotychczasowych zasadach, czyli na studiach rozpoczętych przed rokiem 2018/2019, będą mieli prawo do ubiegania się o świadczenia przysługujące studentom, czyli stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora oraz zapomogę (…) Do doktorantów nie będzie miała zastosowania określona dla studentów reguła dotycząca przyznawania stypendium rektora nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku – informuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w odpowiedzi na pismo Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

W związku z licznymi zapytaniami KRD wystosowało do MNiSW zapytanie w sprawie zasad przyznawania doktorantom świadczeń pomocy materialnej po 1 października 2019 roku. W odpowiedzi resort informuje, że doktoranci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 zachowują prawo do świadczeń finansowanych z budżetu państwa do ukończenia tych studiów, jednak nie dłużej niż do 2023 roku. Piotr Müller, sekretarz stanu w MNiSW, dodaje, że dotychczasowe regulaminy przyznawania świadczeń zachowują moc do 30 września 2019 roku.

Ministerstwo przypomina jednocześnie, że od 1 października, w związku z wejściem w życie ustawy 2.0, każdy doktorant kształcący się na nowych zasadach, tj. w szkole doktorskiej, otrzyma stypendium doktoranckie.  „Natomiast doktoranci kształcący się na dotychczasowych zasadach, czyli na studiach rozpoczętych przed rokiem 2018/2019, będą mieli prawo do ubiegania się o świadczenia przysługujące studentom, czyli stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora oraz zapomogę” – czytamy w odpowiedzi przesłanej na ręce Łukasza Kierznowskiego, przewodniczącego KRD.

Dalej wyjaśniono, że do ich przyznawania odpowiednie zastosowanie będzie miał regulamin świadczeń dla studentów. „Uzasadniona jest niezbędna adaptacja szczegółowych kryteriów przyznawania stypendium rektora do odmiennego sposobu dokonywania oceny wyników i osiągnięć doktorantów. Ponadto do doktorantów nie będzie miała zastosowania określona dla studentów reguła dotycząca przyznawania stypendium rektora nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku” – wyjaśnia w piśmie Piotr Müller.

Dodaje na koniec, że doktorantom, którzy rozpoczęli studia przed 1 października 2019 roku jednostki samorządu terytorialnego mogą przyznawać pomoc materialną na dotychczasowych zasadach.

MK

Źródło: KRD

 

Dyskusja (0 komentarzy)