Aktualności
Sprawy nauki
20 Stycznia
Opublikowano: 2022-01-20

Szansa dla polskich naukowców: do zdobycia kolejne granty ERC

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE wdraża nowe metody wsparcia dla polskich naukowców ubiegających się o prestiżowe granty European Research Council. 

Początek roku okazał się wyjątkowo dobry dla polskiej nauki. Jak już informowaliśmy, ośmioro badaczy pracujących w krajowych jednostkach, zdobyło prestiżowe granty ERC Starting Grants przyznawane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych. Średnia wartość grantu to 1,5 mln euro, w sumie na badania w tym konkursie zostanie przeznaczonych 619 mln euro.

To wspaniałe osiągnięcie polskich naukowców, ponieważ granty ERC są prestiżowym wyróżnieniem w świecie nauki. Przyznawane są na obiecujące badania, których wyniki mogą przynieść znaczącą zmianę w zrozumieniu świata. W NCBR już od ponad roku działa Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, który wspiera naukowców, a także przedsiębiorców, w zdobywaniu grantów z unijnego programu Horyzont Europa, którego częścią jest ERC. Wsparciem KPK objętych zostało w sumie sześć z ośmiu obecnie nagrodzonych grantami ERC projektów – podkreśla dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Eksperci KPK NCBR pomagają na każdym etapie

Jak zaznacza Magdalena Bem-Andrzejewska, dyrektor Działu Krajowego Punktu Kontaktowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, od początku programu Horyzont Europa w KPK przykłada się szczególną wagę do promocji i szkoleń w zakresie pozyskiwania grantów ERC.

Niesatysfakcjonujące statystyki polskich jednostek w tym obszarze, w poprzednim programie ramowym Horyzont 2020, były dla nas jasnym sygnałem, że konieczne są nowe formy wsparcia i intensyfikacja działań. Tak też się stało. Osiem grantów w tym konkursie to fantastyczny wynik. Jestem dziś dumna z polskich laureatów – młodych, wybitnie utalentowanych badaczy – i szczęśliwa, że mieliśmy jako KPK wyraźny udział w tym prestiżowym sukcesie – zauważa Magdalena Bem-Andrzejewska.

Wnioski naukowców do ERC są konsultowane od pomysłu po złożenie oraz sprawdzane przed wysłaniem do Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych pod kątem wymogów formalnych, finansowych oraz odpowiedzi na kryteria oceny.

Eksperci z KPK pomogli mi na każdym etapie składania grantu. Przy składaniu wniosku udzielili niezbędnych informacji i wyjaśnili wszelkie wątpliwości. Najcenniejsze wsparcie otrzymałem przed przygotowaniem do rozmowy z panelem ekspertów. Po zakwalifikowaniu się do II etapu, eksperci KPK skontaktowali się ze mną i zorganizowali panel próbny z zaproszonymi naukowcami z Polski, którzy mają doświadczenie w ocenianiu i składaniu grantów ERC. Próbna rozmowa z zorganizowanym przez KPK panelem zdecydowanie pomogła mi się przygotować do właściwej rozmowy i nie mam wątpliwości, że przyczyniła się do otrzymania grantu – przyznaje dr Krzysztof Szade z Uniwersytetu Jagiellońskiego, jeden z laureatów ostatniego rozdania ERC Starting Grants.

Na jakie wsparcie mogą liczyć naukowcy w 2022 roku?

Oprócz wszystkich dotychczasowych działań, takich jak dni informacyjne, konsultacje, szkolenia z pisania wniosków i warsztaty, podczas których szczegółowo analizowane są wnioski, właśnie panel próbny jest nową częścią oferty dla ubiegających się o granty naukowców. Jak informuje dyr. Magdalena Bem-Andrzejewska, w 2022 r. uruchomiona zostanie również zupełnie nowa inicjatywa, w ramach której aplikujący będą mogli skorzystać z indywidualnego mentoringu wcześniejszych laureatów lub ekspertów oceniających wnioski ERC.

Aktualnie otwarte konkursy ERC:

ERC Consolidator Grant (ERC-2022-CoG): zamknięcie: 17 marca 2022

ERC Advanced Grant (ERC-2022-AdG), zamknięcie: 28 kwietnia 2022

MK

Prof. A. Jajszczyk: Prześcignęliśmy silne naukowo kraje

Dyskusja (0 komentarzy)