Aktualności
Sprawy nauki
24 Kwietnia
Opublikowano: 2019-04-24

Szkolenia i warsztaty dla kadry akademickiej

Wychodząc naprzeciw zmianom, które wprowadziła Ustawa 2.0, Instytut PWN przygotował ofertę szkoleń mających za zadanie pomóc w skutecznym jej wdrożeniu na uczelniach. Obejmują m.in. innowacyjne metody dydaktyczne, tworzenie kierunków studiów, realizację i ewaluację kształcenia, stypendia dla studentów i doktorantów i wiele innych aspektów Konstytucji dla Nauki.

Instytut PWN, jako wyspecjalizowana jednostka Wydawnictwa Naukowego PWN, od kilku lat realizuje projekty edukacyjne oraz zapewnia kompleksową obsługę szkoleniową w zakresie funkcjonowania instytucji szkolnictwa wyższego. W związku z wejściem w życie zapisów nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tegoroczna oferta Instytutu nakierowana jest w głównej mierze na wprowadzane przez Konstytucję dla Nauki zmiany.

Oferta przeznaczona jest dla:

  • kierowników jednostek badawczych uczelni i instytutów (dziekani, dyrektorzy instytutów, kierownicy katedr, zakładów);
  • pracowników naukowych i pracowników centrów wspierających realizację projektów w jednostkach badawczych;
  • osób zarządzających ośrodkami akademickimi;
  • kadry akademickiej i pracowników administracyjnych;
  • studentów zaangażowanych w działania legislacyjne i projakościowe w procesie kształcenia;
  • młodych naukowców chcących odpowiednio kształtować swoją karierę naukową.

 

Dyskusja (0 komentarzy)