Aktualności
Sprawy nauki
12 Kwietnia
Opublikowano: 2019-04-12

Szkolenia z obsługi Jednolitego Systemu Antyplagiatowego

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, twórca i administrator Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, organizuje szkolenia z jego obsługi. Odbędą się w pięciu miastach.

Jednolity System Antyplagiatowy wykorzystywany jest do sprawdzenia prac dyplomowych pod kątem plagiatu, udostępniany nieodpłatnie wszystkim uczelniom w kraju. Jest przeznaczony do wsparcia pracy weryfikacyjnej promotora (opiekuna) pracy. Obowiązek sprawdzenia prac dyplomowych w JSA wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która weszła w życie 25 czerwca 2016 roku. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek sprawdzania przez uczelnie pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem JSA począwszy od roku akademickiego 2018/2019. Od początku roku sprawdzono już ponad 40 tys. prac dyplomowych.

W ubiegłym roku pracownicy OPI – PIB przeprowadzili dwanaście jednodniowych szkoleń z obsługi Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. Tegoroczne są kontynuacją rozpoczętego w ub. roku cyklu i tak jak poprzednie są dedykowane przede wszystkim promotorom, pracownikom wspierającym promotorów w zakresie dodawania prac do badania, a także (w wąskim zakresie) administratorom systemu JSA po stronie uczelni.

Na szkoleniu będzie można poznać obsługę interfejsu JSA, proces dodawania i badania pracy, manipulacje na tekście wprowadzane przez studentów pozwalające obejść systemy antyplagiatowe. Eksperci odpowiadać też będą na najczęściej zadawane pytania. Szkolenia odbędą się w pięciu lokalizacjach:

  • Warszawa – 16 kwietnia, Golden Floor Millenium Plaza – Al. Jerozolimskie 123a,
  • Warszawa – 9 maja, Golden Floor Millenium Plaza – Al. Jerozolimskie 123a,
  • Szczecin – 8 maja, ZSRG, ul. Kolumba 68,
  • Katowice – 8 maja Ekoenergia Silesia, ul. Żeliwna 38,
  • Olsztyn – 10 maja, Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji, ul. Jagiellońska 91a,
  • Poznań – 17 maja, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne, ul. Towarowa 35.

Zgłoszenie uczestnictwa możliwe jest jedynie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie dedykowanej wydarzeniu. Tam też można zapoznać się z agendą spotkania. W każdym szkoleniu uczestniczyć będzie maksymalnie 100 osób. O wpisaniu na listę uczestników każdego szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń.

MK

JSA przebadał w tym roku już 40 tys. prac dyplomowych

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)