Aktualności
Sprawy nauki
17 Maja
Źródło: www.nauka.gov.pl
Opublikowano: 2017-05-17

Szkoły doktorskie w miejsce studiów doktoranckich

Szkoły doktorskie z powszechnym systemem stypendialnym, prestiżowy doktorancki grant od NCN i likwidacja niestacjonarnych studiów doktoranckich – oto nowe rozwiązania, które zaproponuje resort nauki w przygotowywanym projekcie ustawy 2.0.

– Rozwiązania, które dzisiaj przedstawiam, są pochodną intensywnych dyskusji ze środowiskiem doktoranckim i młodych naukowców, które prowadzimy od początku prac nad Ustawą 2.0. – powiedział wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego podczas spotkania z Krajową Reprezentacją Doktorantów.

Na spotkaniu na Politechnice Warszawskiej, organizowanym przez KRD, szef resortu nauki zaprezentował odnowioną formułę prowadzącą do uzyskania stopnia doktora. – Postępowanie będzie jednolite dla wszystkich, prowadzić będą do niego trzy ścieżki, przy czym (aby podnieść jakość doktoratów) zlikwidujemy niestacjonarne studia doktoranckie – zapowiedział Gowin.

Stopień doktora będzie można uzyskać poprzez:

  • kształcenie w szkołach doktorskich,
  • doktorancki grant promotorski,
  • funkcjonującą obecnie ścieżkę eksternistyczną („z wolnej stopy”).

W szkołach doktorskich, które będą funkcjonowały w ramach uczelni, MNiSW chce wprowadzić powszechny system stypendialny dla doktorantów. Każdy doktorant w szkole doktorskiej otrzyma stypendium pozwalające na skupieniu się na pracy naukowej. Nowa struktura powinna działać w poprzek struktury wydziałowej uczelni, a więc cechować się interdyscyplinarnością, dlatego też będzie mogła być utworzona dla co najmniej dwóch dyscyplin naukowych ocenionych wysoko w ramach ewaluacji działalności naukowej. Szkoły doktorskie będą mogły być także tworzone wspólnie przez uczelnie oraz instytuty naukowe PAN.

Będzie to 6-letnia elitarna ścieżka oparta na konkursie grantowym realizowanym za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki i uwzględniająca ocenę ekspertów międzynarodowych. Doktorant będzie też automatycznie zatrudniany na stanowisku co najmniej asystenta.

– Musimy zapewnić podnoszenie poziomu doktoratów. Dlatego też chcemy wprowadzić szereg wymogów projakościowych – stwierdził szef resortu nauki. Mogą być nimi np.:

  • publikacja co najmniej jednego artykułu w recenzowanym czasopiśmie ze zmodyfikowanej listy MNiSW lub książki w wydawnictwach z listy MNiSW;
  • wprowadzenie w ramach szkoły doktorskiej ewaluacji śródokresowej postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej (z udziałem recenzentów z innej uczelni), która będzie przepustką do dalszego kształcenia oraz warunkiem uzyskania wyższego stypendium;
  • wprowadzenie większej liczby recenzji (cztery recenzje, w tym co najmniej trzy pozytywne);
  • wprowadzenie wymogu posiadania zewnętrznego certyfikatu z języka obcego na poziomie C1.

Źródło: MNiSW

Dyskusja (0 komentarzy)