Aktualności
Sprawy nauki
17 Maja
Opublikowano: 2017-05-17

Szybka ścieżka dla doskonałych projektów

Szczególna grupa adresatów, uproszczone zasady oceny i 50 mln zł na wsparcie wysokiej jakości projektów – oto wyróżniki ogłoszonego przez NCBR nowego konkursu „szybkiej ścieżki” dla projektów posiadających certyfikat Seal of Excellence.

Przyznawany przez Komisję Europejską certyfikat Seal of Excellence potwierdza wysoką jakość projektu, który mimo spełnienia bardzo wymagających kryteriów i rekomendacji ekspertów, wskutek ograniczeń w konkursowym budżecie i silnej konkurencji w walce o unijne granty, nie otrzymał wsparcia.

– Zabiegamy o wyższe wynagrodzenia dla polskich naukowców, co przełoży się na ich liczniejszy udział w unijnym programie Horyzont 2020. Ale nie zapominamy o polskich przedsiębiorstwach mających potencjał, aby realizować dobre projekty, konkurujące z firmami z innych europejskich państw. Otrzymane przez rodzimych przedsiębiorców certyfikaty Seal of Excellence potwierdzają, że  są oni na dobrej drodze, by skutecznie aplikować o granty w Horyzoncie 2020. Uruchomiony przez NCBR konkurs dla projektów posiadających certyfikat Seal of Excellence pozwoli im na realizację swych pomysłów i zdobycie doświadczenia, które zaprocentuje w przyszłości – podkreśla wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

W nowym konkursie NCBR o dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy z sektora MŚP, których projekty w ciągu ostatnich 18 miesięcy otrzymały od Komisji Europejskiej certyfikat Seal of Excellence w ramach konkursów SME Instrument, faza II. Konkurencja w konkursach SME Instrument Horyzontu 2020 jest bardzo duża, a granty otrzymuje zaledwie kilka procent przedsiębiorstw, które o nie aplikują.

– Liczna grupa projektów, które nie otrzymują dofinansowania reprezentuje wysoki poziom merytoryczny, czego potwierdzeniem jest uzyskanie Seal of Excellence. Dotyczy to w dużej mierze projektów polskich MŚP. Mając to na uwadze uprościliśmy zasady konkursu, co pozwoli na szybsze rozpoczęcie realizacji bardzo dobrych projektów, które zostały już pozytywnie zweryfikowane w procedurach konkursowych KE. To kolejne działanie NCBR wprowadzone z myślą o potencjale i potrzebach konkretnej grupy przedsiębiorców  – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor NCBR.

Główne zasady nowego konkursu są zbliżone do innych konkursów „szybkiej ścieżki” – procedura aplikowana została maksymalnie uproszczona, a termin rozpatrzenia wniosków wynosi tylko 60 dni – ale na etapie oceny merytorycznej wprowadzona została zasadnicza zmiana. Złożone projekty nie będą podlegały ocenie w ramach większości kryteriów, ponieważ przeszły już pozytywną ocenę w konkursach SME Instrument, faza II. W konkursie nie ma także ograniczeń co do regionu czy branż gospodarki, które reprezentują przedsiębiorcy. Nabór wniosków ruszy 19 czerwca, a zakończy się 29 grudnia i będzie podzielony na etapy.

Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne na stronie NCBR.

Dyskusja (0 komentarzy)