Aktualności
Sprawy nauki
08 Listopada
Źródło: www.carbonmed.pl/
Opublikowano: 2017-11-08

Szybkie pieniądze z NCBiR

Naukowcy z Katedry Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wspólnie z badaczami Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN opracowali powłokę grafenową, którą można pokrywać np. stenty wszczepiane pacjentom.

Pokryte tą powłoką urządzenia medyczne nie są cytotoksyczne, nie wpływają negatywnie na żywotność komórek, mają większą biozgodność, co znacząco redukuje ryzyko odrzutu. Zastosowanie powłoki grafenowej do powlekania stentów powoduje większą adhezję komórek śródbłonka do przedmiotu implantacji, szybszy wzrost komórek śródbłonka w miejscu wszczepienia oraz hamuje proces różnicowania komórek śródbłonka w kierunku fibroblastów, co ogranicza ryzyko restenozy w miejscu wszczepienia. Ponadto, powłoka grafenowa zabezpiecza implant przed korozją i skraca czas regeneracji po implantacji.

To był początek drogi, by prowadzić dalsze badania, potrzeba było funduszy. Przetestowali więc w praktyce nowy sposób pozyskiwania funduszy. Skorzystali z tzw. szybkiej ścieżki, nowej możliwości pozyskiwania dofinansowania w NCBiR. Do tego, jak się zdawało, konieczne było założenie spółki spin off. Pomocą naukowcom przyszło Centrum Innowacji i Transferu Technologii UM we Wrocławiu, w którym przeprowadzono analizy i wycofano się z pomysłu tworzenia spółki przez macierzyste jednostki naukowców – jej budżet liczono by wtedy w kontekście pieniędzy otrzymanych przez uniwersytet i instytut łącznie, co wykluczałoby start w wielu konkursach i ograniczało możliwości pozyskiwania środków.

Zespoły badaczy z Instytutu i Uniwersytetu utworzyły spółkę CarbonMed. W jej skład wchodzą ze strony UM dr Dariusz Biały, dr Magdalena Wawrzyńska, dr Jacek Arkowski, a z Instytutu dr hab. Dariusz Hreniak oraz prof. Wiesław Stręk. Spółka wystartowała w konkursie organizowanym przez NCBiR. Weryfikacja była krótka, ale intensywna i wielostopniowa – analizowano dokumenty, odbyły się dwa panele ekspertów – po dwu miesiącach na trzyletnie badania przyznano ponad 2 800 000 złotych dofinansowania.

– Badania zastosowań grafenu w medycynie od samego początku realizowane były z myślą o kończącej je komercjalizacji. Takie myślenie powoduje inne projektowanie zadania – wyjaśnia dr Biały.

Badania realizowane będą na UM we Wrocławiu. Podzielono je na pięć etapów. Finał przynieść powinien odpowiedź, czy wszczepiony świni powleczony grafenem stent ma szansę zmienić medycynę.

Jk

(źródło: UM Wrocław i CarbonMed)

Dyskusja (0 komentarzy)