Aktualności
Sprawy nauki
23 Marca
Opublikowano: 2017-03-23

Traktaty Rzymskie – 60 lat integracji europejskiej

Instytut Europeistyki WNPiSM Uniwersytetu Warszawskiego, Katedra Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich, Ośrodek Analiz, Studiów i Szkoleń PTSE oraz Ośrodek Analiz Politologicznych UW we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce organizują konferencję naukową Traktaty Rzymskie – 60 lat integracji europejskiej, która odbędzie się 24 marca 2017 r. w Auli  Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Nowy Świat 69.

W konferencji udział wezmą dr Marek Prawda, dyrektor Przedstawicielstwa KE w Polsce i prof. Krzysztof Szczerski, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

W panelach „Rozwój integracji europejskiej z perspektywy Traktatów Rzymskich”, „Cele traktatowe integracji europejskiej” i „Racja stanu Polski a perspektywa przeobrażeń UE – okrągły stół” wystąpią profesorowie: Jan Barcz, Wiesław Bokajło,  Paweł J. Borkowski,  Zbigniew Czachór, Jacek Czaputowicz, Wojciech Gagatek, Tomasz G. Grosse, Janusz Ruszkowski,  Ewa Stasiak-Jazukiewicz, Artur Nowak-Far,  Konstanty A. Wojtaszczyk i  Katarzyna Żukrowska oraz reprezentanci głównych opcji politycznych.

Podczas konferencji zostanie wręczona nagroda  Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich za najlepszą monografię z dziedziny studiów europejskich 2015 r.

Wstęp wolny.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy: konferencjaie@gmail.com .

Dla uczestników przewidziano możliwość zgłoszenia artykułu do publikacji pokonferencyjnej.

Justyna Wiśniewska-Grzelak

Program konferencji

9.30 – 10.00 Rejestracja

10:00 – 11:00 Uroczyste otwarcie  i wręczenie nagrody Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich za najlepszą monografię z dziedziny studiów europejskich 2015 r.

 • dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk – Dyrektor Instytutu Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego/Prezes Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich
 • dr hab. Maciej Duszczyk – Prorektor ds. naukowych Uniwersytetu Warszawskiego
 • UW dr hab. Stanisław Sulowski – Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr Marek Prawda – Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce
 • UJ dr hab. Krzysztof Szczerski – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
 • dr hab. Piotr Tosiek – Koordynator Ośrodka Analiz, Studiów i Szkoleń PTSE
 • dr Olgierd Annusewicz – Dyrektor Ośrodka Analiz Politologicznych UW

11:00 – 12:30 Panel I: Rozwój integracji europejskiej z perspektywy Traktatów Rzymskich

Moderator: dr hab. Wojciech Gagatek – Uniwersytet Warszawski

Uczestnicy:

 • dr hab. Paweł J. Borkowski – Uniwersytet Warszawski

Traktaty rzymskie jako uwarunkowanie modelu integracji europejskiej

 • dr hab. Katarzyna Żukrowska – Szkoła Główna Handlowa

Cele traktatowe integracji europejskiej

 • dr hab. Wiesław Bokajło – Uniwersytet Wrocławski/Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Realizacja Traktatów Rzymskich – szanse i bariery integracji europejskiej

 • dr hab. Jan Barcz – Akademia Leona Koźmińskiego

Wyczerpywanie się traktatowych reguł integracji europejskiej

12:30 – 12:45   Przerwa kawowa

12:45 – 14:15  II Panel: W poszukiwaniu nowego modelu integracji europejskiej

Moderator: prof. dr hab. Janusz Ruszkowski – Uniwersytet Szczeciński

Uczestnicy:

 • dr hab. Tomasz G. Grosse, prof. UW – Uniwersytet Warszawski

Syndrom kryzysów jako przesłanka modernizacji mechanizmów integracji europejskiej

 • dr hab. Zbigniew Czachór – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Różne koncepcje integracji europejskiej/wnioski de lege ferenda

14:15 – 15:00   Obiad

15.00 – 17.00 III Panel: Racja stanu Polski a perspektywa przeobrażeń UE – okrągły stół

Moderator: prof. dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk – Uniwersytet Warszawski

Uczestnicy:

 • dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz – Uniwersytet Warszawski

Społeczny odbiór integracji europejskiej

 • Izabela Kloc – Poseł na Sejm RP (Prawo i Sprawiedliwość)
 • Marcin Święcicki – Poseł na Sejm RP (Platforma Obywatelska)
 • Piotr Apel – Poseł na Sejm RP (Kukiz’15)
 • Adam Szłapka – Poseł na Sejm RP (Nowoczesna)
 • Piotr Zgorzelski – Poseł na Sejm RP (Polskie Stronnictwo Ludowe)

Komentatorzy:

 • dr hab. Artur Nowak-Far – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Jacek Czaputowicz – Uniwersytet Warszawski

Debata z udziałem publiczności

17:00  Zakończenie

Dyskusja (0 komentarzy)