Aktualności
Sprawy nauki
05 Czerwca
Źródło: MNiSW
Opublikowano: 2019-06-05

Trwa nabór do „Najlepszych z najlepszych 4.0”

Nawet 320 tys. zł mogą dostać wybitni studenci na prezentację swoich projektów w międzynarodowych konkursach, zawodach czy na konferencjach w ramach konkursu Najlepsi z najlepszych 4.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nabór wniosków trwa do 28 czerwca.

O przyznanie środków finansowych w ramach projektu może ubiegać się uczelnia, w której studiuje wybitnie uzdolniony student lub grupa studentów. Muszą oni spełniać następujące warunki:

  • być studentem/studentką studiów I/II stopnia uczelni, która składa wniosek,
  • posiadać udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2,
  • posiadać pozytywną opinię opiekuna merytorycznego lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności naukowej.

Budżet programu wynosi ponad 12,3 mln zł. W przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta wartość jednego projektu nie może przekroczyć 80 tys. zł, zaś zespół studentów może zgłosić wniosek o wartości maks. 320 tys. zł. Pieniądze te można przeznaczyć na związane z konkursami podróże oraz noclegi, opłaty za konkursy i zawody. Mogą one również zostać wydane na zakup drobnej aparatury i metriałów niezbędnych do przygotowania projektu czy na warsztaty, szkolenia i spotkania przygotowujące do udziału w zmaganiach.

Projekt „Najlepsi z najlepszych 4.0” daje szansę młodym ambitnym studentom na prezentację swoich pomysłów na arenie międzynarodowej. Przykładem tego są osiągnięcia młodych naukowców z Politechniki Warszawskiej i Politechniki Rzeszowskiej, którzy dzięki dofinansowaniu przywieźli 11 medali z prestiżowych międzynarodowych zawodów modeli latających SAE Areo Design West 2019 r. organizowanych w Kalifornii.

Wybitnymi osiągnięciami może pochwalić się również grupa studentów V roku farmacji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Zespół młodych naukowców prezentował wyniki swoich badań podczas międzynarodowych konferencji naukowych: w Hongkongu, Las Vegas i Auckland. W czasie konferencji IAARHIES International Conference on Physical & Life Sciences ICPLS w Auckland w Nowej Zelandii została nagrodzona praca prezentowana przez Annę Stasiłowicz „The impact of different amount of monoclinic and orthorhombic crystalline forms and their combinations with  polymers on apparent solubility of paracetamol”.

Nie można zapomnieć również o studentach Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej, którzy dzięki dofinansowaniu wzięli udział w konkursie łazików marsjańskich University Rover Challenge 2018 i zajęli pierwsze miejsce wśród 35 ekip z całego świata!

MK

Źródło: MNiSW

Więcej informacji

 

Dyskusja (0 komentarzy)