Aktualności
Sprawy nauki
03 Grudnia
Opublikowano: 2020-12-03

Trwa przyjmowanie zgłoszeń do konkursu „Student-Wynalazca”

Z początkiem grudnia ruszył nabór zgłoszeń do XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca” organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską. Potrwa do 25 stycznia 2021 r.

Celem konkursu jest budowa kultury innowacyjności w środowisku akademickim. Adresowany jest do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku bądź wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej albo odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Do konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory użytkowe powstałe w ramach współpracy międzynarodowej, których współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

Pięciu laureatów nagród głównych weźmie udział w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie – The International Exhibiton of Inventions of Geneva w 2021 roku. Organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów w Genewie. W dotychczasowych edycjach laureaci konkursu zdobyli na tej prestiżowej wystawie 16 złotych, 17 srebrnych i 8 brązowych medali oraz liczne nagrody specjalne. Ponadto laureaci i wyróżnieni w konkursie zaprezentują swoje rozwiązania na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS.

W poprzedniej, jubileuszowej, edycji konkursu zgłoszono rekordową liczbę 144 pomysłów z 26 uczelni, będących rezultatem pracy badawczo-rozwojowej zespołów złożonych ze studentów, nauczycieli akademickich oraz przedsiębiorców.

Nabór zgłoszeń do XI konkursu trwa do 25 stycznia 2021 r. Szczegóły na stronie internetowej organizatora.

MK

Plakat XI edycja v2 726x1024 1

 

Dyskusja (0 komentarzy)
Tagi: