Aktualności
Sprawy nauki
21 Czerwca
Opublikowano: 2019-06-21

Trwa rekrutacja na seminarium doktorskie w Muzeum POLIN

Jeszcze tylko do 30 czerwca trwa nabór na organizowane przez Muzeum POLIN seminarium doktorskie w ramach Global Education Outreach Program. Dla pięciu najlepiej ocenionych w rekrutacji doktorantów przewidziano gratyfikację finansową w wysokości 1000 zł miesięcznie przez cały okres trwania seminarium, które zaplanowano na 3 kwartały.

Seminarium ma na celu integrację młodych badaczy z różnych ośrodków akademickich i instytucji badawczych w Polsce i umożliwienie im kontaktu z wybitnymi specjalistami z kraju i zagranicy. Zaproszenie do udziału kierowane jest do antropologów, etnografów, hebraistów, historyków, historyków sztuki, jidyszystów, religioznawców, literaturoznawców, psychologów społecznych, socjologów i adeptów innych nauk przygotowujących obecnie prace doktorskie z zakresu historii i kultury Żydów polskich w krajowych instytucjach naukowych.

Seminarium odbywa się w trybie comiesięcznych (środowych) spotkań w Muzeum POLIN w Warszawie. Doktoranci prezentują wyniki swoich badań w gronie członków Rady Naukowej, promotorów oraz uczestników pobytów badawczych Muzeum POLIN. Muzeum finansuje dojazdy do Warszawy zamiejscowych uczestników seminarium (doktorantów i ich promotorów). Dla pięciu najlepiej ocenionych w rekrutacji doktorantów jest przewidziana gratyfikacja finansowa w wysokości do 1000 złotych brutto miesięcznie przez 9 miesięcy trwania seminarium. Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 trwa do 30 czerwca. Szczegóły na stronie internetowej muzeum.

Seminarium doktorskie poświęcone historii i kulturze polskich Żydów w ramach Global Education Outreach Program powołali we wrześniu 2015 roku przedstawiciele wiodących ośrodków studiów żydowskich w Polsce oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Od pierwszej edycji seminarium stanowi forum prezentacji nowych i interesujących badań, interdyscyplinarnych dyskusji oraz refleksji metodologicznej nad studiami polsko-żydowskimi.

W skład Rady Naukowej seminarium wchodzą: prof. dr hab. Monika Adamczyk-Garbowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, przewodnicząca), dr hab. Michał Galas (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Dariusz Libionka (Instytut Filozofii i Socjologii PAN), dr hab. Anna Michałowska–Mycielska (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Eugenia Prokop–Janiec (UJ), prof. dr hab. Dariusz Stola (Muzeum POLIN), dr hab. Wacław Wierzbieniec (Uniwersytet Rzeszowski), prof. dr hab. Marcin Wodziński (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Andrzej Żbikowski (Żydowski Instytut Historyczny, UW), dr hab. Jolanta Żyndul (ŻIH), dr Krzysztof Persak (Muzeum POLIN, sekretarz).

Źródło: Muzeum POLIN

Dyskusja (0 komentarzy)