Aktualności
Sprawy nauki
02 Listopada
Źródło: www.pan.pl
Opublikowano: 2022-11-02

Trzy miliony dolarów dla ukraińskiej nauki

Polska Akademia Nauk będzie współadministratorem międzynarodowej grupy na rzecz wsparcia ukraińskich badaczy i rozwoju ukraińskiej nauki. Na ten cel dziewięć organizacji naukowych otrzymało darowiznę w wysokości 3 mln dolarów od fundacji Breakthrough Prize.

Dziewięć organizacji naukowych połączyło swoje siły na rzecz rozwoju ukraińskiej nauki. Dzięki darowiźnie w wysokości 3 milionów dolarów przekazanej przez fundację Breakthrough Prize utworzyły one międzynarodową grupę, której zadaniem będzie podejmowanie konkretnych działań wspierających zarówno ukraińskich naukowców, jak i całe środowisko naukowe. Celem jest także odbudowa globalnego systemu nauki w Ukrainie.

W skład grupy koordynującej wchodzą przedstawiciele: Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Europejskiej Federacji Akademii Nauk i Nauk Humanistycznych – ALLEA, Niemieckiej Narodowej Akademii Nauk – Leopoldina, Australijskiej Akademii Nauk, Francuskiej Akademii Nauk, Królewskiej Duńskiej Akademii Nauk i Literatury, a także Towarzystwa Królewskiego w Londynie. Działalność grupy administrować będą: Narodowa Akademia Nauk USA (NAS) i Polska Akademia Nauk.

Początkowe wysiłki skoncentrują się na wdrożeniu 10-punktowego planu działań zainicjowanego w czerwcu tego roku. Plan powstał w wyniku ustaleń podczas spotkania zorganizowanego przez Polską Akademię Nauk. Kolejnym krokiem będzie zapewnienie miejsca, w którym organizacje naukowe będą mogły wspierać ukraińskich naukowców, dzielić się wiedzą i najlepszymi praktykami. Grupa będzie także identyfikować obszary, które mogą skorzystać na dodatkowej współpracy, oraz wskazywać obszary potencjalnego nakładania się działań.

Świat potrzebuje ukraińskiej nauki, a ukraińska nauka potrzebuje wsparcia – powiedział Yuri Milner, założyciel fundacji Breakthrough Prize. – To zaszczyt współpracować z tak wybitnymi partnerami przy tej ważnej i aktualnej inicjatywie.

Fundacja Breakthrough Prize jest organizacją pożytku publicznego. Ma na celu docenianie wybitnych naukowców, wspieranie przełomowych badań naukowych i pomoc w tworzeniu kultury wiedzy, w której wszyscy, a zwłaszcza następne pokolenia, mogą czerpać inspirację z najważniejszych osiągnięć nauki. Nagrody fundacji, w wysokości 3 milionów dolarów każda, przyznawane są najznakomitszym umysłom światowej nauki w trzech dziedzinach: nauki przyrodnicze, fizyka i matematyka.

źródło: PAN

Dyskusja (0 komentarzy)