Aktualności
Sprawy nauki
04 Grudnia
Opublikowano: 2020-12-04

Trzy repozytoria danych badawczych już dostępne

W ramach projektu realizowanego wspólnie przez Uniwersytet Warszawski, Instytut Filozofii i Socjologii PAN oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu udostępniono trzy repozytoria danych badawczych, z których mogą bezpłatnie korzystać wszyscy polscy naukowcy. 

Repozytorium ogólnego przeznaczenia RepOD, repozytorium danych społecznych RDS i repozytorium danych krystalograficznych MX-RDR są już dostępne dla użytkowników. Można w nich bez żadnych opłat deponować i udostępniać zasoby w postaci danych tabelarycznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych oraz wszelkich innych danych wytworzonych, zebranych lub opisanych na potrzeby prowadzenia badań naukowych. Udostępnianie danych badawczych w repozytoriach jest jednym z najważniejszych elementów realizacji planów zarządzania danymi, wymaganych zarówno przez instytucje europejskie (Komisja Europejska), jak i polskie (Narodowe Centrum Nauki).

Każdy opublikowany w repozytoriach zbiór danych otrzymuje indywidualny numer DOI – przypisany do niego na stałe cyfrowy identyfikator. Repozytoria pozwalają użytkownikom na udostępnianie danych zgodnie z zasadami FAIR, z zachowaniem najwyższych standardów otwartości. W repozytorium ogólnego przeznaczenia można tworzyć kolekcje instytucjonalne.

Proces deponowania i udostępniania zbiorów uwzględnia wybór licencji, na podstawie której dane badawcze będą dostępne w repozytoriach. Więcej na temat aspektów prawnych udostępniania danych można przeczytać w przygotowanym dla użytkowników repozytoriów poradniku. W zależności od udzielonej licencji naukowcy, studenci, dziennikarze czy przedsiębiorcy zyskują możliwość wykorzystania danych do celów badawczych czy komercyjnych.

Repozytoria powstały w ramach projektu „Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych”, realizowanego przez Uniwersytet Warszawski (lider), Instytut Filozofii i Socjologii PAN oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obejmuje on również opracowanie danych społecznych i krystalograficznych, które są sukcesywnie udostępniane w nowych serwisach. Na stronie projektu, oprócz materiałów informacyjnych i edukacyjne, zamieszczone są również informacje na temat otwartych szkoleń poświęconych udostępnianiu i zarządzaniu danymi badawczymi, które organizuje Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)
Tagi: