Aktualności
26 Lutego
Źródło: UG
Opublikowano: 2020-02-26

Twórca Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego laureatem Nagrody im. Aleksandra Gieysztora

Prof. dr hab. Jerzy Limon, dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, anglista, historyk, tłumacz literatury angielskiej, teatrolog, pisarz i nauczyciel akademicki z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, został laureatem XXI edycji Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora. Wyróżnienie przyznawane jest od 21 lat za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego.  

Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie. Jak napisano w uzasadnieniu, prof. Jerzy Limon został uhonorowany „za zainicjowanie i stworzenie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, nawiązującego do pierwszego teatru publicznego w Polsce, który istniał w Gdańsku od początku XVII wieku i funkcjonował przez blisko dwa stulecia. Ponadto za stworzenie żywego miejsca dziedzictwa kultury. Miejsca, gdzie odbywają się dzisiaj światowej klasy koncerty, happeningi, wystawy, które czerpiąc z przeszłości, kreują nowy wymiar sztuki”.

Prof. dr hab. Jerzy Limon jest wybitnym znawcą Szekspira i epoki elżbietańskiej, anglistą, historykiem, tłumaczem literatury angielskiej, teatrologiem i pisarzem oraz inicjatorem i dyrektorem Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Jest nauczycielem akademickim i pracownikiem naukowym Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Pełnił m.in. funkcję wicedyrektora i dyrektora Instytutu Anglistyki, kierował Zakładem Historii Literatury Angielskiej oraz Katedrą Sztuk Scenicznych.

Wykłada w języku polskim i angielskim na polskich oraz zagranicznych uczelniach, m.in. w Hunter College, University of Delaware, University of Colorado, University of Aberdeen, Kingston University oraz Shakespeare Institute w Waszyngtonie. Jest autorem kilkunastu książek i ponad stu artykułów, z czego większość ukazała się zagranicą, m.in. w Cambridge University Press (Gentlemen of a Company) i Palgrave MacMillan (Chemistry of the Theatre). W 2018 roku wyszła jego najnowsza książka Szekspir bez cenzury. Erotyczny żart na scenie elżbietańskiej. Wydał też pięć powieści, m.in. Młot na poetów albo Kronika ściętych głów.

Przez wiele lat jako prezes Fundacji Theatrum Gedanense podejmował działania na rzecz odbudowy w Gdańsku teatru szekspirowskiego. Budynek, dzięki wsparciu z unijnych i samorządowych funduszy, stanął ostatecznie w 2014 roku. Jest inicjatorem wielu przedsięwzięć artystycznych, w tym międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku. Jako dyrektor artystyczny festiwalu został uhonorowany nagrodą Unii Europejskiej EFFE Award. Jest także pomysłodawcą i współzałożycielem Europejskiej Sieci Festiwali Szekspirowskich, której siedziba znajduje się w Gdańsku.

Za twórczość pisarską i naukową oraz działania na rzecz rozwoju kultury otrzymał wiele nagród, m.in. Pragnell Shakespeare Award za wybitne osiągnięcia w popularyzowaniu i rozwoju wiedzy na temat dzieł Williama Szekspira. Jest członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności i członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk, a także m.in. Międzynarodowego Towarzystwa Szekspirowskiego, Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego, Polskiego Towarzystwa Historyków Teatru, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Nagroda imienia profesora Aleksandra Gieysztora przyznawana jest przez Fundację Citi Handlowy od 1999 roku za wybitne osiągnięcia, mające na celu ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego. Patron tego wyróżnienia był prezesem Polskiej Akademii Nauk, członkiem Rady Fundacji Kronenberga, wybitnym polskim humanistą o międzynarodowej sławie. Wśród dotychczasowych laureatów są m.in. m.in. Elżbieta i Krzysztof Pendereccy, Leon Tarasewicz, Anda Rottenberg, prof. Norman Davies. Nagrodą im. prof. Aleksandra Gieysztora nagrodzono także instytucje – m.in. Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami oraz Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu.

Beata Czechowska-Derkacz, źródło: UG

Dyskusja (0 komentarzy)