Aktualności
Sprawy nauki
17 Stycznia
Opublikowano: 2020-01-17

Uchwała Rady Młodych Naukowców w sprawie postępowań konkursowych na stanowisko profesora uczelni

O zniesienie stopnia doktora habilitowanego i rozpoczęcie prac nad nowelizacją Ustawy 2.0 apeluje Rada Młodych Naukowców w podjętej 16 stycznia uchwale.

Uchwała jest reakcją na ogłoszone w ostatnim czasie konkursy na stanowiska profesora uczelni, w których sformułowany został wymóg posiadania stopnia doktora habilitowanego. „Tego typu postępowanie uczelni wyższych stoi w zdecydowanej sprzeczności z duchem ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przede wszystkim z przewidzianą w tej ustawie zasadą fakultatywności habilitacji (…) Przepis art. 116 ust. 4 pkt 2 ustawy formułuje wszak zakaz tworzenia w statucie wymagań kwalifikacyjnych do zajmowania stanowiska profesora uczelni, dotyczących posiadania lub obowiązku uzyskania określonego stopnia lub tytułu, poza określonymi w ustawie, jako minimalne na dane stanowisko. Naszym zdaniem zakaz ten musi rozciągać się także na organizację konkursów na stanowiska w uczelniach wyższych – czytamy w dokumencie.

W ocenie uchwałodawców organizacja konkursów uwzględniających powyższy wymóg dyskryminuje osoby, które tego stopnia nie uzyskały. Wskazuje się osoby, które swoją dotychczasową karierę naukową prowadziły za granicą w systemach niewymagających uzyskania habilitacji. „Jest to w związku z tym w sposób oczywisty niezgodne z postulatami umiędzynarodowienia polskiej nauki oraz kładzenia większego  nacisku na dorobek naukowy, aniżeli na uzyskane stopnie i tytuł, które formułowane były w okresie prac nad reformą nauki i szkolnictwa wyższego (…) Z tych powodów, opisywany stan rzeczy ogranicza naszym zdaniem mobilność naukową w polskich jednostkach naukowych” – zwracają uwagę młodzi naukowcy.

W dalszej części uchwały piszą, że „odtwarzany jest obecnie w Polsce trójstopniowy system hierarchizacji tytułu i stopni naukowych na zasadach istniejących przed reformą. System ten nie jest kompatybilny z modelem kariery naukowej na świecie, utrudnia wymianę międzynarodową oraz przedkłada uzyskiwane stopnie naukowe nad faktyczny dorobek w ocenie badacza w postępowaniach awansowych”. RMN apleuje w związku z tym o zniesienie stopnia doktora habilitowanego i o rozpoczęcie prac nad nowelizacją ustawy w tym kierunku.

Uchwała podpisana przez dr. Piotra Wojtulka, przewodniczącego RMN, została skierowana m.in. do ministra nauki i szkolnictwa wyższego, przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP, przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP, przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przewodniczącego Rady Doskonałości Naukowej.

MK

Uchwała Rady Młodych Naukowców w sprawie postępowań konkursowych na stanowisko profesora uczelni

 

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~Lafati 21.01.2020 21:15

    Zniesienie stopnia doktora habilitowanego jest potrzebne choćby dlatego, że obecne uzyskanie lub nieuzyskanie tego stopnia zalezy od sympatii lub antypatii srodowiska naukowego. Moja kolezanka już drugi raz poległa na habilitacji, mimo ze ma znaczący dorobek naukowy. Owszem, można dyskutować, czy ten znaczący dorobek jest rzeczywiscie znaczący, ale pragnę podkreślić, że osoby o dorobku mniejszym stopien habilitacji uzyskały. Kryteria są więc niejasne, uznaniowe i dlatego jedynym wyznacznikiem wartosci naukowca powinna być stała praca polegająca na obowiązku wykazywania się okresloną ilością publikacji. Dzięki temu zniknie zjawisko starszych profesorow ktorzy nic nie robią i robic nie muszą. Poza tym trudno jest prowadzić w pełni wolną dyskusję naukową pisząc pracę od ktorej zalezy uzyskanie określonych profitów. Piszę to jako osoba ktora sama posiada habilitację. Po co pracowałam przez dobrych 20 lat, aby pozniej przezywac stres związany z tym, czy grono profesorskie zechce mnie w swym kręgu. Udało się, ale po co... Po prostu wiem, jak ten system jest chory. Obecnie często wykladam za granicą i nie widzę potrzeby dalszego utrzymywania tego stopnia. Jakos Zachod daje sobie i bez niego radę.