Aktualności
Sprawy nauki
11 Marca
Opublikowano: 2019-03-11

Uchwała Rady Naukowej IBL PAN w sprawie sytuacji nauk humanistycznych

Rada Naukowa Instytutu Badań Literackich PAN podjęła uchwałę w sprawie sytuacji nauk humanistycznych w następstwie reform przeprowadzanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W dokumencie podpisanym przez przewodniczącą Rady Naukowej IBL PAN prof. dr hab. Annę Grześkowiak-Krwawicz, wyrażono głębokie zaniepokojenie środowiska humanistów polskich kierunkiem wprowadzanych zmian. W przekonaniu autorów uchwały, będą one miały katastrofalny wpływ na polską humanistykę, prowadząc do jej marginalizacji i degradacji.

Naukowcy z IBL PAN, podobnie jak uczestnicy styczniowego Nadzwyczajnego Kongresu Humanistyki Polskiej uważają, że „redukcja liczba dyscyplin naukowych i restrykcyjne przypisanie do nich badaczy nie tylko ogranicza niezbędną każdemu uczonemu wolność dociekania prawdy i rozwiązywania ujawnionych problemów, ale także godzi w kluczowe dla rozwoju nowoczesnej humanistyki badania interdyscyplinarne”. Ich zdaniem przyjęte przez MNiSW zasady ewaluacji nie uwzględniają specyfiki badań humanistycznych. „Szczególny niepokój, a wręcz oburzenie, budzi deprecjacja i dyskryminacja badań naukowych prowadzonych w języku polskim, których przedmiotem jest historia i kultura polska, m.in. przez przyznawanie monografiom wydawanym w języku narodowym rażąco niskiej ilości punktów, a także przez zdumiewające zaniżenie efektów badań podstawowych (edycji źródłowych itp.)” – czytamy w uchwale.

Jej autorzy postulują także zmianę wskaźników kosztochłonności badań naukowych. „Uniemożliwiają one bowiem aktywne włączenie się współpracę międzynarodową, ograniczają możliwości badań interdyscyplinarnych i międzyobszarowych (…) W niedalekiej perspektywie wskaźniki te nieuchronnie podkopią podstawy finansowe działania instytucji, w których realizowane są badania humanistyczne” – piszą naukowcy z IBL PAN.

Wobec powyższego, Rada Naukowa instytutu wyraziła swój zdecydowany sprzeciw wobec tych ministerialnych propozycji, oczekując uwzględnienia w przepisach wykonawczych do ustawy zarówno specyfiki dyscyplin humanistycznych, jak i postulatów środowiska humanistycznego.

MK

Uchwała Rady Naukowej Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)