Aktualności
Sprawy nauki
08 Lipca
Opublikowano: 2021-07-08

Uczeni z zagranicy zainteresowani badaniami w instytutach PAN

Blisko 350 naukowców 60 narodowości zgłosiło się do premierowej odsłony konkursu stypendialnego PASIFIC organizowanego przez Polską Akademię Nauk. Nazwiska 35 laureatów zostaną ogłoszone do końca roku. 

Program PASIFIC (ang. Polish Academy of Sciences’ Individual Fellowships: Innovation & Creativity) uruchomiono w połowie marca. O dwuletnie pobyty badawcze w instytutach Polskiej Akademii Nauk mogli aplikować naukowcy z całego świata, reprezentujący wszystkie dziedziny naukowe. W sumie do Polski przyjedzie 50 wyróżniających się badaczy, z tym że w pierwszym konkursie wyłonionych będzie 35 osób. Nazwiska laureatów zostaną ogłoszone w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, a ich pobyt w naszym kraju rozpocznie się w I kwartale 2022 r.

Jak pokazują wyniki pierwszego naboru, program cieszy się dużym zainteresowaniem. Chęć przyjazdu do Polski wyraziło 348 naukowców. Najwięcej, bo aż 147 wniosków, dotyczy obszaru nauk inżynieryjnych i technicznych, 109 – nauk społecznych i humanistycznych, a 92 – nauk o życiu. Rekordzistą wśród instytutów Polskiej Akademii Nauk jest Instytut Filozofii i Socjologii, do którego kandyduje aż 27 badaczek i badaczy. Wiele osób chciałoby realizować swoje badania również w Instytucie Chemii Fizycznej (22 osób), Instytucie Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego (14 osób), Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią oraz Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla (po 13 osób).

Stypendyści PASIFIC otrzymają miesięczne wynagrodzenie w wysokości ok. 2,5 tys. euro netto. Osobom, które zdecydują się przyjechać do Polski z rodzinami, przysługiwać będzie dodatek rodzinny. Ponadto naukowcy będą mieli do dyspozycji budżet na badania w wysokości do 93 tys. euro.

Ci, którzy nie zdążyli złożyć aplikacji lub nie zostali zaakceptowani, będą mieli szansę wziąć udział w drugim konkursie PASIFIC otwartym od 15 września do 30 grudnia 2021 r. Aby ubiegać się o stypendium kandydatki i kandydaci muszą posiadać co najmniej stopień naukowy doktora lub mieć przynajmniej 4-letnie doświadczenie badawcze. Muszą również spełniać kryterium mobilności MSCA, to znaczy nie mieszkać i nie prowadzić swoich głównych działań w Polsce dłużej niż 12 miesięcy w ciągu trzech lat poprzedzających ostateczny termin naboru.

źródło: PAN

Dyskusja (0 komentarzy)