Aktualności
Sprawy nauki
04 Marca
Opublikowano: 2022-03-04

UE zawiesza finansowanie projektów badawczych z udziałem Rosji

W związku z rosyjską agresją militarną na Ukrainę i w geście solidarności z ukraińskimi partnerami, Unia Europejska zawiesza współpracę badawczą z podmiotami rosyjskimi.

W specjalnym komunikacie Mariya Gabriel, komisarz UE ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży, podkreśliła, że rosyjska interwencja to atak na elementarne wartości wolności, demokracji i samostanowienia, na których opierają się ekspresja kulturowa, wolność akademicka i naukowa oraz współpraca badawcza. W konsekwencji, Komisja Europejska postanowiła wstrzymać przygotowania do umów grantowych dla czterech projektów w ramach programu Horyzont Europa, w których uczestniczy pięć rosyjskich organizacji badawczych. Jednocześnie zablokowane zostają wszelkie płatności na rzecz rosyjskich podmiotów w ramach istniejących kontraktów, zaś podpisanie nowych umów zostaje zawieszone do odwołania.

Jesteśmy mocno zaangażowani w zapewnienie dalszego pomyślnego udziału Ukrainy i ukraińskich podmiotów w programach badawczych i szkoleniowych Horyzont Europa i Euratom – dodaje unijna komisarz.

W październiku 2021 r. Ukraina podpisała umowę o stowarzyszeniu z programami Horyzont Europa i Euratom. Układ o stowarzyszeniu wejdzie w życie po powiadomieniu Komisji Europejskiej przez Ukrainę o zakończeniu procesu ratyfikacji. Jednocześnie zostały podjęte kroki administracyjne dla zapewnienia, że odnoszący sukcesy beneficjenci ukraińscy będą mogli otrzymać finansowanie z unijnych programów na rzecz badań i innowacji.

Równolegle delegatka RP do Komitetu Strategicznego PR UE Horyzont Europa Magdalena Bem-Andrzejewska, dyrektor KPK/NCBR, na posiedzeniu tego komitetu 2 marca wezwała delegacje pozostałych krajów do solidarności z ukraińskimi badaczami. Poinformowała zarazem o krokach podejmowanych przez polski rząd w zakresie wsparcia Ukraińców oraz o zawieszeniu współpracy z Federacją Rosyjską w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego.

źródło: KPK/NCBR

Dyskusja (0 komentarzy)