Aktualności
Sprawy nauki
20 Września
Opublikowano: 2017-09-20

UMCS liderem grantu wyszehradzkiego

Przygotowany w Zakładzie Ruchów Politycznych Wydziału Politologii UMCS wniosek pt. „Practical Aspects of Civic Participation and Referendum in the Visegrad Group Countries after 1989” znalazł się wśród zaaprobowanych przez Fundusz Wyszehradzki aplikacji w konkursie Visegrad Grants.

Celem projektu jest porównanie doświadczeń związanych z wykorzystaniem referendum w politycznej praktyce państw Grupy Wyszehradzkiej po upadku komunizmu. Współpraca UMCS z zagranicznymi ośrodkami naukowymi umożliwić ma połączenie odmiennych perspektyw badawczych dla rozwiązania problemów, z którymi borykają się wszystkie państwa w regionie. Zorganizowana zostanie również seria warsztatów we wszystkich państwach Grupy Wyszehradzkiej dla studentów, reprezentantów organizacji pozarządowych i lokalnych władz. Wyniki badań prowadzonych w ramach projektu posłużą także do przygotowania elektronicznego dokumentu wskazującego dobre praktyki związane z zastosowaniem referendum. Planowana jest również publikacja anglojęzycznej monografii naukowej.

Aneta Adamska

Dyskusja (0 komentarzy)