Aktualności
Sprawy nauki
28 Kwietnia
Opublikowano: 2017-04-28

Unijne fundusze na rozwój uczelnianych kadr

 

Rusza konkurs na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy na nie 50 mln zł. Konkurs realizowany jest w ramach Działania 3.4 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój “Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego”. Jego celem jest podniesienie kompetencji dydaktycznych szkół wyższych.

– Rozwój polskiej nauki, a zwłaszcza tych jej obszarów, które poprzez współpracę z biznesem, stanowić mają o przyszłości polskiej gospodarki, wymaga inwestycji w kadry. Celem działań NCBR jest stworzenie nowych ścieżek rozwoju kariery naukowej, pozwalających z jednej strony rozwijać umiejętności dydaktyczne w oparciu o nowoczesne rozwiązania, z drugiej zaś kształcić młodych ludzi pod kątem stale zmieniających się oczekiwań rynku pracy – mówi Jarosław Gowin, wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego.

O dofinansowanie projektów mogą ubiegać się publiczne i niepubliczne szkoły wyższe. W ramach projektów będą one wspierać doktorów i doktorantów, którzy stanowią kadrę  dydaktyczną uczelni, a zarazem nie ukończyli 35 roku życia. Projekty powinny zawierać propozycje działań podnoszących kwalifikacje uczelnianych kadr w co najmniej dwóch z trzech obszarów: innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych lub nauczania w języku obcym. Maksymalny koszt projektu przypadający na jednego uczestnika korzystającego ze wsparcia na poziomie krajowym nie może przekroczyć 9 tys. zł, a w przypadku osób odbywających szkolenia zagraniczne – 24 tys. zł.

– Wyższe kwalifikacje personelu oznaczają wyższy poziom nauczania na polskich uczelniach. Wykładowcy potrafiący zainteresować tematem przy wykorzystaniu innowacyjnych technik, inspirują i zachęcają do zgłębiania wiedzy. W konsekwencji pogłębiają się związki świata nauki i biznesu. To szczególnie ważne z punktu widzenia polityki rozwojowej państwa, gdyż stanowi istotny element kształtowania innowacyjnej gospodarki – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor NCBR.

Nabór do konkursu potrwa od 29 maja do 28 lipca 2017 r. Więcej informacji o konkursie na stronie NCBR.

Dyskusja (0 komentarzy)