Aktualności
Sprawy nauki
03 Listopada
Opublikowano: 2022-11-03

Unikalna na skalę światową pracownia mikroskopowa powstaje we Wrocławiu

Pierwsza na świecie pracownia z prototypowym narzędziem do obserwacji elektronowych indukowanych światłem powstaje w Politechnice Wrocławskiej. Wyjątkowe stanowisko LightTEM umożliwi prowadzenie zaawansowanych badań związanych m.in. z rozwojem terapii fotodynamicznej czy fotokatalizą.

Pracownia z urządzeniem LightTEM powstanie na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Jej uruchomienie dofinansowało kwotą prawie 4 mln zł Ministerstwo Edukacji i Nauki. Na świecie działa tylko kilka ośrodków naukowych specjalizujących się w badaniach mikroskopii dynamicznej z wykorzystaniem oddziaływania światłem (przede wszystkim w Japonii oraz USA, Chinach i Danii). To kategoria eksperymentów, które naukowcy prowadzą, obserwując ich przebieg na żywo dzięki specjalnie zmodyfikowanym urządzeniom TEM. Na Politechnice Wrocławskiej takie badania realizowane są już od kilku lat, m.in. we współpracy z Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, a także z Uniwersytetem Gdańskim. Do tej pory prowadzono je na niskorozdzielczym urządzeniu (należącym do Wydziału Mechanicznego), odpowiednio przebudowanym do tego rodzaju eksperymentów. Ograniczenia tego narzędzia wpływały jednak na same badania.

Na dotychczasowym urządzeniu uderzaliśmy w niewielką próbkę, np. bakterii, szkodliwą dla organizmów żywych wiązką elektronów o ogromnej energii. To konieczne, bo jest ona dla nas niezbędnym medium obrazowym. Dawkę promieniowania, która trafiała do tej próbki, można jednak porównać do tego, gdybyśmy sami wzięli do ręki ogniwo paliwowe w reaktorze jądrowym. To oznaczało śmierć organizmu w ciągu najdłużej kilku sekund – opowiada obrazowo dr inż. Andrzej Żak z Wydziału Chemicznego. – Nowy układ będzie wyposażony m.in. w precyzyjne systemy do kontroli wiązki elektronów oraz czulszy system detekcji, co pozwoli nam na użycie mniejszej wiązki energii i prowadzenie naszych obserwacji dłużej. Teraz więc nasze analizy wpływu światła na daną próbkę będą trwały nie kilka sekund, ale nawet i kilka minut – dodaje.

Analiza procesów indukowanych światłem otwiera naukowcom z PWr szerokie pole do badania materiałów fotokatalitycznych, plazmonicznych i każdych innych, które zmieniają swoją strukturę pod wpływem światła o różnych długościach fali.

W dotychczasowych eksperymentach, opracowywanych przez prof. Katarzynę Matczyszyn z jej zespołem, skupialiśmy się na problematyce terapii fotodynamicznej. W tej metodzie leczenia zazwyczaj nieszkodliwa substancja pod wpływem światła wytwarza reaktywne formy tlenu, które niszczą np. antybiotykooporne bakterie. Naukowcy na całym świecie do tej pory wiedzieli, że taki proces zachodzi, ale nikt nie potrafił wyjaśnić strukturalnie mechanizmu niszczenia drobnoustrojów. Opublikowane przez nas mikrofotografie pozwoliły na zaobserwowanie procesów zachodzących w tym zjawisku na niedostępnej dotychczas skali – zaznacza dr Żak.

Nowe urządzenie pozwoli na rozwinięcie badań obrazowania wpływu światła na substancje antydrobnoustrojowe, a w konsekwencji na rozwój nie tylko metod terapii fotodynamicznej, ale także ultrastrukturalne badanie metod zwalczania wirusów, w tym koronawirusów. Tym bardziej, że z układu będą mogły korzystać różne grupy badawcze, które już prowadzą analizy z tego obszaru.

Naukowcy podkreślają, że mikroskopia dynamiczna in situ TEM w świecie naukowym jest oceniana jako metoda o najwyższych możliwościach i potencjale. Każdego roku publikowane są dziesiątki prac z jej udziałem, jednak zdecydowana większość z nich opiera się o bardziej ugruntowane metody oddziaływania na próbkę – zmiany temperatury preparatu, oddziaływania elektrycznego, mechanicznego lub badań próbek ciekłych.

Liczymy też, że LightTEM otworzy nam drogę do nowych prac podstawowych i aplikacyjnych, od charakteryzacji i obserwacji nowych grup fotoczułych materiałów, aż po wdrażanie prototypowych konstrukcji akcesoriów do mikroskopii elektronowej, bo samo urządzenie będzie prototypem, który powstanie w ścisłej współpracy z producentami. Przy okazji chcemy stworzyć bazę do swobodnego wykorzystania na PWr technik TEM z zakresu wielu dyscyplin – dodaje prof. Piotr Młynarz, dziekan Wydziału Chemicznego.

Lucyna Róg, źródło: PWr

Dyskusja (2 komentarze)
  • ~Ewa 06.11.2022 19:33

    Unikatowa, moi Kochani, nie unikalna ;)

  • ~Ewa 03.11.2022 23:21

    Super! Serdeczne gratulacje